• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2006)

Wiadomości Górnicze 6 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


GRZEGORZ PAWŁASZEK: Południowy Koncern Węglowy SA – zaplecze paliwowe energetyki. (str. 306)


MAREK JARCZYK, JAN PALKA: Wybrane aspekty eksploatacji partii Podłęże pod rzeką Przemsza i osadnikiem „Biały Brzeg”. (str. 319)


ANDRZEJ OLEKSY, JANUSZ SIODŁAK: : Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Południowym Koncernie Węglowym SA – część I. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. (str. 329)


ANDRZEJ OLEKSY, JANUSZ SIODŁAK: Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Południowym Koncernie Węglowym SA – część II. Zarządzanie jakością i środowiskiem oraz integracja systemów. (str. 337)


MAŁGORZATA CZEKAŃSKA: Controlling w Południowym Koncernie Węglowym SA. (str. 349)


MAŁGORZATA KOWALSKA: Zarządzanie kadrami w Południowym Koncernie Węglowym SA. (str. 355)


KALENDARIUM: Konferencje i sympozja. (str. 359)

STRESZCZENIA


GRZEGORZ PAWŁASZEK: Południowy Koncern Węglowy SA – zaplecze paliwowe energetyki. 

Południowy Koncern Węglowy SA z siedzibą w Jaworznie powstał w styczniu 2005 r., a działalność produkcyjną rozpoczął w lipcu 2005 roku. Nowy podmiot utworzono w wyniku realizacji polityki rozwoju i konsolidacji sektora paliwowego Południowego Koncernu Energetycznego SA. W strukturze firmy funkcjonują dwa zakłady górnicze - „Sobieski” i „Janina”. W artykule opisano historię powstania koncernu, jego model, zasoby i żywotność zakładów górniczych, zagrożenia naturalne, przedsięwzięcia inwestycyjne, strategię rozwoju.


MAREK JARCZYK, JAN PALKA: Wybrane aspekty eksploatacji partii Podłęże pod rzeką Przemsza i osadnikiem „Biały Brzeg”.

Południowy Koncern Węglowy SA, Zakład Górniczy „Sobieski” prowadzi działalność górniczo-wydobywczą w obrębie złóż: Jaworzno, Dziećkowice i Byczyna, na kilku obszarach górniczych o łącznej powierzchni 54,74 km kw. położonych we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W artykule omówiono budowę geologiczną złoża partii Podłęże, morfologię, hydrografię, obiekty infrastruktury technicznej. Opisano skutki eksploatacji pod rzeką Przemsza. Przedstawiono prognozę obniżeń terenu w granicach zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji.


ANDRZEJ OLEKSY, JANUSZ SIODŁAK: Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Południowym Koncernie Węglowym SA – część I. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

W Południowym Koncernie Węglowym SA funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniający międzynarodowe wymogi ISO. Zgodnie z założeniami nowoczesnego Systemu, którego historię przedstawiono w niniejszym artykule, główny akcent pada nie na przestrzeganie przepisów ale na analizę i ocenę ryzyka.


ANDRZEJ OLEKSY, JANUSZ SIODŁAK: Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Południowym Koncernie Węglowym SA – część II. Zarządzanie jakością i środowiskiem oraz integracja systemów.

W artykule opisano proces wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania rozpoczęty jeszcze decyzją Zarządu Zakładu Górniczo-Energetycznego „Sobieski-Jaworzno III” i kontynuowany po utworzeniu Południowego Koncernu Węglowego SA. W czasie wdrażania wykonano ogrom pracy, m.in.: opracowano i przyjęto zintegrowaną politykę oraz dostosowano do niej wieloletnie cele, wdrożono 54 procedury systemowe, napisano Zintegrowaną Księgę Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, dokonano analizy i oceny ryzyka na wszystkich stanowiskach i miejscach pracy. Artykuł zakończono kalendarium wdrożenia Systemu.


MAŁGORZATA CZEKAŃSKA: Controlling w Południowym Koncernie Węglowym SA.

Południowy Koncern Węglowy SA ze swoim potencjałem produkcyjnym, w warunkach narastającej konkurencji rynkowej wprowadza nowoczesne metody zarządzania. Controlling z odpowiedzialnością i kompetencjami na różnych szczeblach zarządzania jest narzędziem pozwalającym na powiązanie uzyskanych wyników z systemem motywacyjnym. W Południowym Koncernie Węglowym SA zdecydowano się powierzyć dostarczenie odpowiedniego systemu informatycznego firmie konsultingowej dysponującej doświadczeniem i potencjałem kompetencji. Ustalono i powołano wspólne zespoły robocze. Warunkiem osiągnięcia zamierzeń w zakresie wdrażania controllingu jest szerokie zaangażowanie pracowników Południowego Koncernu Węglowego SA w proces niezbędnych zmian, jakie ta metoda zarządzania ze sobą niesie.


MAŁGORZATA KOWALSKA: Zarządzanie kadrami w Południowym Koncernie Węglowym SA.

Południowy Koncern Węglowy SA w dniu powstania przejął 5 tys. 518 osób. W artykule opisano stan i strukturę zatrudnienia w dniu rozpoczęcia działalności Koncernu oraz poziom i strukturę zatrudnienia w pół roku później, charakterystykę struktury zatrudnienia, założenia polityki kadrowej do roku 2010.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!