• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2006)

Wiadomości Górnicze 12 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MARIAN TUREK: Zmiana liczby szybów w procesie restrukturyzacji technicznej kopalń węgla kamiennego w latach 1990-2005. (str. 626)


ZBIGNIEW KASZTELEWICZ: Zatrudnienie i wydajność pracy w górnictwie węgla brunatnego w Polsce. (str. 643)


JANUSZ NIECHWIADOWICZ, KRZYSZTOF POSTAWA, ADAM KRZYŻOWSKI: Prowadzenie ściany 001 w pokładzie 504 w strefie połączenia z pokładem 503 w kopalni „Bielszowice”. (str. 653)


WALDEMAR KUŚMIERCZYK, MARCIN KRAUSE: Organizacja szkoleń w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kopalni „Wujek”. (str. 660)


MICHAŁ KUREK, ANDRZEJ SKRZYPIEC: Nowe rozwiązania konstrukcyjne górniczych kombajnów ścianowych z elektrycznym napędem posuwu produkcji ZZM SA. (str. 666)

STRESZCZENIA


MARIAN TUREK: Zmiana liczby szybów w procesie restrukturyzacji technicznej kopalń węgla kamiennego w latach 1990-2005.

W artykule omówiono układy szybowe w polskich kopalniach węgla kamiennego. W procesie restrukturyzacji kopalń bardzo istotna rolę odgrywa zmniejszenie środków trwałych, które z jednej strony są nośnikiem kosztów. Stąd w ramach restrukturyzacji technicznej zachodzi potrzeba likwidacji szybów. W 8 tablicach i na 8 wykresach przedstawiono i zobrazowano kształtowanie się liczby szybów w układzie ogółem, szyby wydobywcze, szyby wentylacyjne. Do analizy wybrano grupę 38 kopalń. Zmniejszenie liczby szybów w kopalniach węgla kamiennego świadczy o pozytywnych efektach restrukturyzacji technicznej przeprowadzonej ze zmiennym natężeniem w latach 1990-2005.


ZBIGNIEW KASZTELEWICZ: Zatrudnienie i wydajność pracy w górnictwie węgla brunatnego w Polsce.

W artykule omówiono podstawowe parametry techniczne charakteryzujące branżę węgla brunatnego w Polsce. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące mocy zainstalowanej w poszczególnych elektrowniach, liczby zatrudnionych, liczby zatrudnionych na 1000 MW i tempo zmian w restrukturyzacji zatrudnienia. Analizując dane dotyczące obecnej wydajności wydobycia w polskich kopalniach węgla brunatnego na osobę zatrudnioną, nie neguje się potrzeby przyspieszenia dalszych działań dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia poprzez jego ograniczanie oraz przez wydzielanie pewnych segmentów obsługi kopalń w serwisy świadczące usługi dla tych kopalń. Działania te w dłuższym horyzoncie czasowym poprawią efektywność ekonomiczną.


JANUSZ NIECHWIADOWICZ, KRZYSZTOF POSTAWA, ADAM KRZYŻOWSKI: Prowadzenie ściany 001 w pokładzie 504 w strefie połączenia z pokładem 503 w kopalni „Bielszowice”.

Podjęcie w OG KWK „Bielszowice” eksploatacji zasobnego i grubego pokładu 504 – zalegającego w skomplikowanych warunkach geologiczno-górniczych i zagrożeniowych – pierwszą zawałową ścianą 001 zakończyło się pełnym sukcesem. Pozytywne doświadczenia w tej ścianie pozwalają na dalsze rozwinięcie jego eksploatacji. Opracowany sposób przejścia frontem ściany 001 strefy połączonych pokładów 503 i 504, mimo skrępowanych warunków, okazał się skuteczny i pozwolił wydłużyć o około 200 m wybieg ściany. Przyniosło to wymierne i znaczne efekty ekonomiczne w postaci uzyskania około 270 000 ton dodatkowego węgla koksowego o wysokich parametrach jakościowych.


WALDEMAR KUŚMIERCZYK, MARCIN KRAUSE: Organizacja szkoleń w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kopalni „Wujek”.

W artykule podjęto problematykę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w którym istotnym elementem są szkolenia, wynikające z wymagań prawnych i polskich norm serii PN-N-18000. Na przykładzie kopalni „Wujek” przedstawiono wytyczne dotyczące organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podczas szkoleń zwracana jest uwaga na kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy. Pracownicy informowani są o poziomie ryzyka zawodowego, chorobach zawodowych mogących wystąpić na danym stanowisku pracy oraz jak im zapobiegać.


MICHAŁ KUREK, ANDRZEJ SKRZYPIEC: Nowe rozwiązania konstrukcyjne górniczych kombajnów ścianowych z elektrycznym napędem posuwu produkcji ZZM SA.

W artykule opisano nowe rozwiązania konstrukcyjne górniczych kombajnów ścianowych z elektrycznym napędem posuwu realizowanego z przemiennika częstotliwości umieszczonego w module zasilająco-sterującym kombajnu. Podano podstawowe parametry kombajnów typu KSW-460NE, KSW-880E/3,3 kV oraz prototypowych kombajnów KSW-880U/1,0; 3,3 kV i KSW-1140EZ.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!