• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2006)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2006)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


WOJCIECH SŁOMSKI: Mikrotunelowanie jako naturalny kierunek rozwoju górniczej firmy PRG „Metro”. (str. 1)


MARIEKE H. MARTENS: Zachowanie ludzi w czasie wypadków w tunelach: użytkownicy, operatorzy i ekipy ratownicze. (str. 11)


ALFRED HAACK, JÖRG SCHREYER: Scenariusze kryzysowe dla tuneli i stacji metra w transporcie publicznym. (str. 21)


MIROSŁAW CHUDEK, VALERY GULYAYEV, PETR LUGOWOY, GENADY IVANCHENKO: Wzajemne oddziaływanie fal nieciągłych z parabolicznymi powierzchniami rozdziału anizotropowych skał sprężystych. (str. 32)


WIESŁAW ZAMOROWSKI: Przegląd sposobów badań wytrzymałości betonu osiowo rozciąganego. (str. 39)


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i Współczesność. Krakowska Ustawa Górnicza z roku 1844. (str. 44)

STRESZCZENIA


WOJCIECH SŁOMSKI: Mikrotunelowanie jako naturalny kierunek rozwoju górniczej firmy PRG „Metro”.

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o. najbardziej znane jest w branży z generalnego wykonawstwa tuneli warszawskiego metra bezwykopową metodą tarczową. Do zadań PRG „Metro” należało m.in. usuwanie wszelkich kolizji podziemnej infrastruktury z budowanymi tunelami, co jak pokazała przyszłość nie pozostało bez znaczenia dla rozwoju firmy. W związku z realizacją projektów w tym obszarze PRG „Metro” otrzymało Medal Europejski będący rekomendacją wystawianą firmom spełniającym standardy europejskie przez BCC oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Ponadto Niezależne Jury złożone ze specjalistów z dziedziny nauki i przemysłu uhonorowało PRG „Metro” branżową nagrodą TYTAN 2006 w kategorii projekt roku, za realizację mikrotunelu o rekordowej średnicy, w skrajnie niekorzystnych warunkach.


MARIEKE H. MARTENS: Zachowanie ludzi w czasie wypadków w tunelach: użytkownicy, operatorzy i ekipy ratownicze.

Autorka przedstawiła wyniki niezwykle interesujących badań zachowań ludzkich w tunelach w obliczu zagrożenia, wykonywanych w ramach europejskiego projektu UPTUN. W badaniach tych człowiek odgrywa kluczową rolę podczas wypadków w tunelach. Wydziela się trzy grupy uczestników wypadku: użytkowników, operatorów tuneli oraz ekip ratowniczych. W artykule opisano szczegółowo badania dotyczące zachowań poszczególnych grup.


ALFRED HAACK, JÖRG SCHREYER: Scenariusze kryzysowe dla tuneli i stacji metra w transporcie publicznym.

Autorzy opisali cel rozpoczętego w Niemczech projektu badawczego pt. „Scenariusze kryzysowe dla tuneli publicznego transportu kolejowego i ich realizacja”. Na podstawie analizy wielu możliwych scenariuszy kryzysowych opracowuje się jeden standardowy scenariusz. Umożliwiłoby to utworzenie na terenie Niemiec jednolitego systemu zabezpieczeń tuneli kolejowych, bazującego na standardowym scenariuszu kryzysowym.


MIROSŁAW CHUDEK, VALERY GULYAYEV, PETR LUGOWOY, GENADY IVANCHENKO: Wzajemne oddziaływanie fal nieciągłych z parabolicznymi powierzchniami rozdziału anizotropowych skał sprężystych.

W artykule rozpatrzono zagadnienie dyfrakcji fal nieciągłych na parabolicznych powierzchniach rozdziału transwersalno-izotropowych sprężystych ośrodków. Przedstawiono algorytmy numerycznej realizacji metody promieniowej budowania frontów odbitych i załamanych fal. Zbadano przypadki ogniskowania i rozproszenia fal nieciągłych z powierzchniami swobodnymi, powierzchniami rozdziału, soczewkami i skrzywionymi warstwami.


WIESŁAW ZAMOROWSKI: Przegląd sposobów badań wytrzymałości betonu osiowo rozciąganego.

W artykule zamieszczono przegląd sposobów badań wytrzymałości betonu osiowo rozciąganego. Pokazano kształty próbek stosowanych w różnych laboratoriach w kraju i za granicą. Omówiono urządzenia mocujące próbkę i sposoby obciążania za pomocą uchwytów przykładanych – zaciskowych, przyklejanych lub za pośrednictwem prętów stalowych wystających z próbki. Wymieniono zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Sformułowano warunki o znaczeniu merytorycznym i praktycznym, jakie należałoby spełnić w poprawnie przeprowadzonych badaniach.


ANDRZEJ J. WÓJCIK: Historia i Współczesność. Krakowska Ustawa Górnicza z roku 1844.

Urozmaicona budowa geologiczna Ziemi Krakowskiej oraz występowanie różnych surowców mineralnych przyczyniły się niewątpliwie do ustanowienia Krakowa, jako ważnego ośrodka górnictwa. Tutaj były wydawane akty prawne mające duże znaczenie dla rozwoju przemysłu. Jednym z nich była Ustawa Górnicza ogłoszona 13 lipca 1844 r. przez Senat Miasta Kraków, która regulowała między innymi przynależność surowców do gruntu, a także procedury uzyskiwania zezwoleń na założenie kopalń i sprawowanie nad nimi nadzoru państwowego.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!