• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 7-8 (2007)

Wiadomości Górnicze 7-8 (2007)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


MARIAN KOSTEMPSKI: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA – stan obecny a przeszłość. (str. 379)


DARIUSZ PROSTAŃSKI, DOMINIK BAŁAGA, PIOTR ROJEK, DAMIAN WIŚNIARZ, KRZYSZTOF MENTLIK: Instalacja zraszająca w kombajnie KSW-460NE. (str. 409)


MARIAN DOLIPSKI, MAREK JASZCZUK, PIOTR CHELUSZKA, PIOTR SOBOTA: Współpraca naukowo-badawcza Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi SA. (str. 419)


JACEK STANKIEWICZ: Współpraca Zakładów Urządzeń Elektrycznych ELSTA i ELSTA Wieliczka Sp. z o.o. z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi SA. (str. 431)


JERZY SUCHOSZEK, ZDZISŁAW NAGAS: Współpraca Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych DAMEL SA z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi SA. (str. 438)


ANTONI TAJDUŚ, KRZYSZTOF KRAUZE: Wkład Akademii Górniczo-Hutniczej w rozwój i doskonalenie frezujących organów ślimakowych produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA. (str. 444)


ANDRZEJ MEDER, ANDRZEJ MAZURKIEWICZ, TEODOR WINKLER: Współpraca Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA z Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. (str. 451)


ANDRZEJ SKRZYPIEC: Rozwój konstrukcji górniczych kombajnów ścianowych z elektrycznym napędem posuwu produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA. (str. 395)


ANDRZEJ SKRZYPIEC: Górnicze kombajny ścianowe z hydraulicznym napędem posuwu produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA. (str. 385)

STRESZCZENIA


MARIAN KOSTEMPSKI: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA – stan obecny a przeszłość.

W artykule opisano drogę, jaką Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA przeszły, przekształcając się w nowoczesny zakład produkcyjny. W opisie ujęto zarówno przemiany własnościowe związane z transformacją gospodarczą jak i dynamiczny rozwój możliwości produkcyjnych, konstrukcyjnych będący wynikiem tych przemian. Opisano stosowane w ramach procesów produkcyjnych technologie ze szczególnym uwzględnieniem nacisku na jakość oferowanych produktów.


ANDRZEJ SKRZYPIEC: Rozwój konstrukcji górniczych kombajnów ścianowych produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA – część I i II.

Wykorzystując własne długoletnie doświadczenia w zakresie remontów, rekonstrukcji i modernizacji górniczych kombajnów ścianowych innych producentów oraz po próbach z pojedynczymi egzemplarzami kombajnów, takich jak KSN-320/2B(2BH), KSN-400/2B(2BH), KSN-500/2B(2BH), KGS-364/2BP(2BPH)z z pompą wodną zabudowaną w ciągu kombajnu, KGS-520-2xC27/B(BH), KGS-520-2xC30/B(BH), wytworzonymi z podzespołów innych producentów; w roku 1993 w ówczesnych Zabrzańskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego SA opracowano własne konstrukcje maszyn, których parametry eksploatacyjne dostosowano do ścian o dużej koncentracji wydobycia. Jako pierwszy z myślą o seryjnej produkcji powstał typoszereg kombajnów hydraulicznych typu KGS-500, a w następnych latach z napędem elektrycznym posuwu.


DARIUSZ PROSTAŃSKI, DOMINIK BAŁAGA, PIOTR ROJEK, DAMIAN WIŚNIARZ, KRZYSZTOF MENTLIK: Instalacja zraszająca w kombajnie KSW-460NE.

W artykule przedstawiono rozwiązanie projektowe instalacji zraszającej z zastosowaniem aerozolu powietrzno-wodnego. Podano parametry instalacji, przebieg prób stanowiskowych i eksploatacyjnych oraz zaprezentowano wyniki skuteczności ograniczenia zapylenia a także ryzyka zapłonu metanu z wykorzystaniem tej instalacji. Pokazano zalety nowego typu zraszania w odniesieniu do klasycznego, wodnego zraszania zanożowego.


MARIAN DOLIPSKI, MAREK JASZCZUK, PIOTR CHELUSZKA, PIOTR SOBOTA: Współpraca naukowo-badawcza Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi SA.

Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA od wielu już lat współpracują z Instytutem Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w ramach projektów celowych oraz prac naukowo-badawczych teoretycznych, jak i eksploatacyjnych kombajnów ścianowych. Tworzone w Instytucie Mechanizacji Górnictwa – na podstawie oryginalnych, zweryfikowanych doświadczalnie modelów matematycznych – specjalistyczne narzędzia komputerowe (programy użytkowe), w powiązaniu ze standardowym oprogramowaniem inżynierskim (CAD, MES itp.), leżą u podstaw nowoczesnego i wydajnego projektowania kombajnów ścianowych, poszczególnych podzespołów i elementów.


JACEK STANKIEWICZ: Współpraca Zakładów Urządzeń Elektrycznych ELSTA i ELSTA Wieliczka Sp. z o.o. z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi SA.

Postępujący rozwój Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA jak i Zakładów Urządzeń Elektrycznych ELSTA wpływa pozytywnie na współpracę obu firm. W miarę modernizacji i wprowadzania nowych typów kombajnów do produkcji, unowocześnieniu podlegały kolejne generacje urządzeń służących do ich radiowego sterowania. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej należało dostosować produkcję do Dyrektyw ATEX i EMC. Wzajemne zaufanie i zrozumienie trudności technicznych zaowocowało sukcesem. Obecnie prawie wszystkie produkowane dziś przez ZZM SA kombajny są wyposażone w odpowiednie modele sterowań z ELSTY Wieliczka Sp. z o.o.


JERZY SUCHOSZEK, ZDZISŁAW NAGAS: Współpraca Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych DAMEL SA z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi SA.

W artykule przedstawiono zarys historyczny współpracy Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych DAMEL SA z Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi SA owocującej rozwojem napędów elektrycznych produkowanych i remontowanych przez DAMEL SA na potrzeby zmieniających się konstrukcji kombajnów węglowych ścianowych oferowanych przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA.


ANTONI TAJDUŚ, KRZYSZTOF KRAUZE: Wkład Akademii Górniczo-Hutniczej w rozwój i doskonalenie frezujących organów ślimakowych produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA.

Spełnienie oczekiwań użytkowników, wobec jakości pracy frezujących kombajnów ścianowych, pociąga konieczność doskonalenia konstrukcji tych maszyn jak również frezujących organów ślimakowych. Chcąc wykonać organ urabiający o wymaganych parametrach konstrukcyjnych, kinematycznych i energetycznych, należy przeprowadzić procedurę projektową, korzystając z różnych źródeł informacji. Dlatego w tym celu Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA podjęły współpracę z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi, a w tym również z Akademią Górniczo-Hutniczą. Obszary współpracy dotyczą głównie konstrukcji frezujących organów ślimakowych kombajnów ścianowych oraz kształcenia kadr.


ANDRZEJ MEDER, ANDRZEJ MAZURKIEWICZ, TEODOR WINKLER: Współpraca Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA z Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG.

W artykule przedstawiono historię i efekty współpracy jednostki badawczo-rozwojowej Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG i Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w zakresie rozwiązań kombajnów ścianowych. Przedstawiono również najnowsze rozwiązania zastosowane w kombajnach. Realizowana wspólnie przez CMG KOMAG i ZZM SA strategia wdrażania rozwiązań innowacyjnych przyczyniła się do osiągnięcia przez ZZM SA pozycji wiodącego producenta kombajnów ścianowych, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.


Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!