• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2008)

Wiadomości Górnicze 3 (2008)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


GUMIŃSKI ADAM, KARBOWNIK ANDRZEJ, WODARSKI KRZYSZTOF, JĘDRYCHOWSKI STANISŁAW: Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2006 (str. 166)


BRZYCHCZY EDYTA: Weryfikacja modeli ekonometrycznych opracowanych dla potrzeb analizy charakterystyk techniczno-ekonomicznych kopalń węgla kamiennego (str. 175)


TUREK MARIAN, LUBOSIK ZBIGNIEW: Identyfikacja resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego (str. 182)


STANIENDA KATARZYNA: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2005 (str. 191)


DŹWIGOŁ HENRYK, DŹWIGOŁ MARIOLA: Restrukturyzacja jako narzędzie w procesie budowy współczesnego przedsiębiorstwa (str. 205)


KARBOWNIK ANDRZEJ: Zarządzanie komunikacją w projekcie (str. 213)

STRESZCZENIA

 

GUMIŃSKI A., KARBOWNIK A., WODARSKI K., JĘDRYCHOWSKI S.: Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2006. Wiadomości Górnicze 2008, nr 3, s. 166-174, tabl. 3, rys. 8, bibliogr. poz. 7.

Konieczność zmian w polskim górnictwie węgla kamiennego przyniosła szereg działań ze strony przedsiębiorstw górniczych we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Szczególnie istotnym i trudnym problemem były działania podejmowane w obszarze zatrudnienia. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, która została zrealizowana w latach 1998-2006.

BRZYCHCZY E.: Weryfikacja modeli ekonometrycznych opracowanych dla potrzeb analizy charakterystyk techniczno-ekonomicznych kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2008, nr 3, s. 175-181, tabl. 5, rys. 1, bibliogr. poz. 5.

W artykule przedstawiono wybrane elementy teorii dotyczącej weryfikacji modeli ekonometrycznych. Zaprezentowano testy służące m.in. do sprawdzenia istotności parametrów strukturalnych modelu, do badania autokorelacji reszt, ich symetrii oraz losowości. Testy te zostały wykorzystane do weryfikacji przykładowego modelu ekonometrycznego, z uwzględnieniem kwestii poprawności merytorycznej modelu.

TUREK M., LUBOSIK Z.: Identyfikacja resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2008, nr 3, s. 182-189, tabl. 3, rys. 7, bibliogr. poz. 32.

W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji zasobów uwięzionych w resztkowych parcelach pokładów na przykładzie kilku wybranych losowo kopalń węgla kamiennego. Sporządzono analizę warunków geologiczno-górniczych i zagrożeń naturalnych dla tych zasobów oraz przeprowadzono rozważania nad możliwością ich wybrania.

STANIENDA K.: Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2005. Wiadomości Górnicze 2008, nr 3, s. 191-203, tabl. 1, bibliogr. poz. 5.

W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2005, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do roku 2004, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia przez czołowych producentów.

DŹWIGOŁ H., DŹWIGOŁ M.: Restrukturyzacja jako narzędzie w procesie budowy współczesnego przedsiębiorstwa. Wiadomości Górnicze 2008, nr 3, s. 205-211, bibliogr. poz. 22.

W artykule przeprowadzono analizę restrukturyzacji jako procesu oraz jako narzędzia w procesie budowy organizacji globalnej. Omówiono zakres i rodzaje restrukturyzacji, założenia metodyczne programu restrukturyzacji, modelowanie form organizacyjnych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a także formy mieszane – organizacja macierzowa. Scharakteryzowano globalne przedsiębiorstwo w warunkach nowej ekonomii.

KARBOWNIK A.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 12. Zarządzanie komunikacją w projekcie. Wiadomości Górnicze 2008, nr 3, s. 213-216, rys. 3, bibliogr. poz. 9.

W artykule scharakteryzowano zakres zarządzania komunikacją w projekcie oraz realizowane procesy i podejmowane działania w tym zakresie. Omówiono sposób planowania przez kierownika projektu komunikacji w projekcie i działania, jakie powinien on podejmować. Przedstawiono sposób przekazywania informacji w zespole projektowym oraz zakres sprawozdawczości wyników z przygotowania i realizacji projektu. Omówiono problemy i bariery w zarządzaniu komunikacją w projekcie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!