• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2011)

Wiadomości Górnicze 5 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


CIEPIELA BOLESŁAW, MUNIAK ANDRZEJ: Pompowanie wody ze zlikwidowanych w latach 1993-2001 zagłębiowskich kopalń węgla kamiennego (str. 5)


SZUBIELSKA JOANNA: Zarządzanie a kultura bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego (str. 2)


FILDEBRANDT ARTUR: Zintegrowany system zarządzania w strukturze kopalni – szanse i zagrożenia (str. 6)


SZYMAŃSKI ZYGMUNT: Analiza awaryjności maszyn urabiających oraz urządzeń odstawy urobku w kopalniach (str. 4)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 4. Zakres i metodyka prowadzenia prac przy likwidacji głowicy szybu (str. 5)


KICKI JERZY: Dwadzieścia lat Szkoły Eksploatacji Podziemnej – Szkoła Dwudziesta i... Dwudziesta Pierwsza (str. 4)

STRESZCZENIA

CIEPIELA B., MUNIAK A.: Pompowanie wody ze zlikwidowanych w latach 1993-2001 zagłębiowskich kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 5, s. 246-251, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 8.

W artykule zaprezentowano krótkie tło historyczne górnictwa na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, a następnie problematykę zagrożeń wodnych związanych z likwidacją kopalń. Głównym celem odwadniania jest ochrona zakładów górniczych kontynuujących wydobycie w tym rejonie. Autorzy krótko omówili problemy odwadniania. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu zasobów wody zgromadzonej w podziemnych zbiornikach wodnych.


SZUBIELSKA J.: Zarządzanie a kultura bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 5, s. 252-258, tabl. 2, rys. 3, bibliogr. poz. 22.

W artykule przedstawiono kształtowanie się poziomu wypadkowości przy pracy w kopalniach węgla kamiennego w latach od 1946 do 2009, zaprezentowano dane statystyczne uzasadniające istotę pogłębienia problemu kultury bezpieczeństwa, przedstawiono koncepcję kultury bezpieczeństwa oraz jej związku z bezpieczeństwem pracy w kopalniach węgla kamiennego w Polsce, zaproponowano zalecenia dotyczące badania oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa.


FILDEBRANDT A.: Zintegrowany system zarządzania w strukturze kopalni – szanse i zagrożenia. Wiadomości Górnicze 2011, nr 5, s. 261-266, bibliogr. poz. 2.

Autor analizuje i ocenia system zarządzania jakością, system zarządzania bezpieczeństwem, system zarządzania środowiskowego. W stosunku do każdego z tych systemów (zintegrowany system staje się mega systemem), autor prezentuje własną ocenę oraz pokazuje, które działania zdaniem autora mogą wzbogacić ten system. W kolejnych częściach autor prezentuje procedurę wartościowania pracy. Analiza i ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem ma charakter subiektywny.


SZYMAŃSKI Z.: Analiza awaryjności maszyn urabiających oraz urządzeń odstawy urobku w kopalniach. Wiadomości Górnicze 2011, nr 5, s. 267-276, tabl. 5, rys. 13, bibliogr. poz. 6.

W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny awarii maszyn górniczych wchodzących w skład kompleksu ścianowego, Opisano metodykę badań diagnostycznych układów: napędowych, mechanicznych oraz zasilających wybranych maszyn górniczych. Na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych w kopalni, przedstawiono przyczyny awarii, czas trwania oraz zestawienie czasów awarii w stosunku do wydobycia z jednej ściany. Przedstawiono przebiegi czasowe wybranych parametrów eksploatacyjnych maszyny urabiającej w czasie zmiany roboczej.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 4. Zakres i metodyka prowadzenia prac przy likwidacji głowicy szybu. Wiadomości Górnicze 2011, nr 5, s. 277-284, rys. 6, bibliogr. poz. 10.

Głowica szybu jest najbardziej skomplikowanym jego elementem, musi zagwarantować wszystkie funkcje szybu. W artykule scharakteryzowano wybrane elementy głowicy szybu – najważniejsze z punktu widzenia jego funkcjonowania, jak również jego likwidacji. W czasie likwidacji wszystkie kanały przypowierzchniowe wychodzące z szybu muszą być bezwzględnie odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą one stać się miejscem migracji gazów do atmosfery, ani też migracji wody z powierzchni terenu do rury szybowej. Solidność prac likwidacyjnych wylotu szybu na powierzchnię, w tym odpowiedniego zamknięcia jego zrębu, decyduje o bezpieczeństwie powierzchni, która najczęściej jest przekazana innemu podmiotowi gospodarczemu lub władzy lokalnej.


KICKI J.: Dwadzieścia lat Szkoły Eksploatacji Podziemnej – Szkoła Dwudziesta i... Dwudziesta Pierwsza. Wiadomości Górnicze 2011, nr 5, s. 287-292, rys. 6.

W artykule opisano przebieg Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011, organizowanej tradycyjnie już przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie oraz Katedrę Budownictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. Spotkanie górniczego świata miało miejsce w Krakowie w dniach 21-25 lutego 2011. Informację zakończono zaproszeniem na kolejne (XXI) spotkanie, tradycyjnie w ostatnim tygodniu lutego 2012.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!