• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 6 (2011)

Wiadomości Górnicze 6 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PASZCZA HENRYK, ODROBINA ROBERT: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2010 roku (str. 302)


BZOWSKI ZBIGNIEWh: Możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego (GZW) w pracach budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych (str. 317)


ZIĘTKOWSKI LESZEK, TEODORSKI DARIUSZ: Mechaniczne urabianie złóż rudy miedzi w KGHM „Polska Miedź” SA (str. 325)


SZYBKA JAN, WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, PIENIĄŻEK MIROSŁAW: Ocena niezawodności sieci transportowych w podziemnych zakładach wydobywczych (str. 333)


SCHERF BURKHARD: Nowa generacja łańcuchów do górniczych przenośników zgrzebłowych (str. 341)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 5. Zakres i metodyka prowadzenia prac przy likwidacji infrastruktury przypowierzchniowej szybów wentylacyjnych i podsadzkowych (str. 346)

STRESZCZENIA

PASZCZA H., ODROBINA R: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2010 roku. Wiadomości Górnicze 2011, nr 6, s. 302-314, tabl. 5, rys. 10, bibliogr. poz. 10.

Artykuł dotyczy prezentowanej corocznie w „Wiadomościach Górniczych” tematyki charakteryzującej sytuację ekonomiczno-finansową górnictwa węgla kamiennego w minionym roku. Autorzy przedstawili m.in.: cele strategiczne i cząstkowe realizowane przez górnictwo węgla kamiennego zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w 2007 r. strategią działalności w latach 2007-2015, wyniki górnictwa w zakresie wydobycia węgla kamiennego i jego sprzedaży, zatrudnienie i wydajność pracy, jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla, problemy ochrony środowiska i działalność inwestycyjną, stopień realizacji należnych płatności publicznoprawnych.


BZOWSKI Z.: Możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego (GZW) w pracach budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 6, s. 317-324, rys. 6, bibliogr. poz. 20.

Na podstawie badań fizykomechanicznych i chemicznych odpadów wydobywczych z 20 kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, autor niniejszego artykułu ocenił możliwości wykorzystania tych odpadów w pracach budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych. Z właściwości fizykomechanicznych badanych odpadów wydobywczych, pod względem przydatności do wymienionych aplikacji, oceniono nasiąkliwość, mrozoodporność badaną jako ubytek masy oraz zagęszczalność jako gęstość maksymalną uzyskaną przy wilgotności optymalnej.

Badania zawartości naturalnych radionuklidów wykazały, że odpady mogą też być wykorzystywane jako surowce i materiały m.in. do prac hydrotechnicznych oraz niwelacji i rekultywacji terenów.


ZIĘTKOWSKI L., TEODORSKI D.: Mechaniczne urabianie złóż rudy miedzi w KGHM „Polska Miedź” SA. Wiadomości Górnicze 2011, nr 6, s. 325-332, tabl. 4, rys. 4, bibliogr. poz. 7.

W artykule przedstawiono przesłanki do podejmowania działań w zakresie zmiany technologii urabiania złóż rud miedzi w LGOM oraz dalszego prowadzenia prób mechanicznego urabiania tych złóż w warunkach kopalń KGHM „Polska Miedź” SA. Omówiono stosowany obecnie sposób urabiania z wykorzystaniem techniki strzałowej. Scharakteryzowano doświadczenia z mechanicznego urabiania skał kombajnami z głowicami obrotowymi przeprowadzone w krajowym górnictwie miedziowym. Przedstawiono wyniki pracy kombajnów, które realizowały mechaniczne urabianie skał podczas wykonywania wyrobisk w Zakładach Górniczych „Lubin” i „Polkowice-Sieroszowice”.


SZYBKA J., WĘDRYCHOWICZ D., PIENIĄŻEK M.: Ocena niezawodności sieci transportowych w podziemnych zakładach wydobywczych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 6, s. 333-339, rys. 11, bibliogr. poz. 9.

Zapewnienie właściwego poziomu niezawodności środków transportu ma znaczący wpływ na efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze gałęzie transportu kopalnianego. Wskazują urządzenia pełniące w nich znaczącą – z punktu widzenia niezawodności systemu – rolę. Niniejszy artykuł dotyczy opisu jednej z metod oceny niezawodności, którą z powodzeniem można wykorzystać w podziemnych zakładach wydobywczych w celu obniżenia kosztów eksploatacji sieci transportowych.


SCHERF B.: Nowa generacja łańcuchów do górniczych przenośników zgrzebłowych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 6, s. 341-345, rys. 9.

Łańcuch typu Big-T firmy THIELE GmbH cechuje się szeregiem nowatorskich rozwiązań, poza zoptymalizowanym zaokrągleniem ogniwa pionowego, w łańcuchu Big-T wprowadzono dalsze udoskonalenia, które w artykule zostały szczegółowo opisane. Do wspomnianych ulepszeń zalicza się: powiększenie powierzchni kontaktu z gwiazdą napędową, wyszczuplenie odcinków prostych w ogniwach poziomych oraz zredukowanie wysokości ogniw pionowych. Również poprzeczka, zapobiegająca pętleniu się łańcucha, jest już typowym elementem konstrukcyjnym w nowszych łańcuchach firmy THIELE.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 5. Zakres i metodyka prowadzenia prac przy likwidacji infrastruktury przypowierzchniowej szybów wentylacyjnych i podsadzkowych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 6, s. 346-354, rys. 11, bibliogr. poz. 6.

Głowica szybu ma szczególną budowę w przypadku szybów wentylacyjnych i podsadzkowych. Jej odmienność względem szybów wydobywczych i pomocniczych, polega na konieczności wprowadzenia do rury szybowej kanału wentylacyjnego – w przypadku szybu wentylacyjnego lub umożliwieniu funkcjonowania w strefie przypowierzchniowej urządzeń podsadzkowych – w przypadku szybu podsadzkowego.

W artykule opisano urządzenia powierzchniowe szybu wentylacyjnego, likwidację kanału wentylacyjnego przy szybie wentylacyjnym. W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowano podstawowe elementy systemu podsadzkowego przykładowego zlikwidowanego szybu oraz podano sposób ich likwidacji.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!