• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 9 (2011)

Wiadomości Górnicze 9 (2011)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


KOZIEŁ ANTONI, PIECZORA EDWARD: Prace badawczo-rozwojowe Instytutu Techniki Górniczej KOMAG zmierzające do poprawy organizacji i bezpieczeństwa pracy w górnictwie (str. 1)


CHMIELEWSKI JANUSZ, MASIAKIEWICZ MIROSŁAW, HAJDUK JAN, SZYSZKO ARTUR: Pomyślnie próby zastosowania samobieżnej stacji zwrotnej przenośnika taśmowego w kopalni „Bogdanka” (str. 2)


ROTKEGEL MAREK: Wpływ cech konstrukcyjnych złączy ciernych na nośność stalowej obudowy odrzwiowej podatnej (str. 3)


ŚLUSARZ RYSZARD, KRET ANDRZEJ: Nowoczesne wyposażenie ścian wydobywczych z Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik” Sp. z o.o. (str. 4)


MARKIEWICZ JERZY, KRAWCZYK RYSZARD, BADYLAK ARTUR, BUCHALIK GRZEGORZ, KOLEK MIECZYSŁAW: Pomiary parametrów ujmowanego gazu w dołowych rurociągach metanowych – nowe rozwiązania (str. 5)


SZUDEJA RAFAŁ: Rozwój produkcji w „Nitroerg” SA materiałów wybuchowych emulsyjnych do zastosowania w kopalniach węgla kamiennego (str. 6)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 7. Likwidacja górniczego wyciągu szybowego (str. 7)

STRESZCZENIA

KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Prace badawczo-rozwojowe Instytutu Techniki Górniczej KOMAG zmierzające do poprawy organizacji i bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Wiadomości Górnicze 2011, nr 9, s. 462-471, tabl. 2, rys. 13, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono przykłady prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technicznych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz wspomagających gospodarkę środkami trwałymi w górnictwie. Zaprezentowano wiertnicę inżynieryjno-geologiczną WIG-200 oraz podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 do prac transportowych w korytarzowych przodkach górniczych. Omówiono prototypowe rozwiązanie filtra samoczyszczącego przeznaczonego do ciągłej i bezobsługowej pracy, w różnych gałęziach przemysłu, tam gdzie wymagany jest odpowiedni stopień czystości wody. Opisano kompleksowe rozwiązanie systemu elektronicznej ewidencji środków trwałych.


CHMIELEWSKI J., MASIAKIEWICZ M., HAJDUK J., SZYSZKO A.: Pomyślnie próby zastosowania samobieżnej stacji zwrotnej przenośnikataśmowego w kopalni „Bogdanka”. Wiadomości Górnicze 2011, nr 9, s. 472-478, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 5.

W artykule przedstawiono rozwiązanie samobieżnej zwrotni kołowej górniczego przenośnika taśmowego, którą zaprojektowała i wykonała firma SIGMA SA w 2010 roku. Prototypowy egzemplarz stacji przechodzi próby dołowe w drążonych wyrobiskach korytarzowych w pokładzie 385/2 w polu „Stefanów” w kopalni „Bogdanka” (LW „Bogdanka” SA). Stacja spełnia jednocześnie następujące funkcje: samodzielnie przemieszcza się po spągu chodnika, umożliwia naciąg i regulację taśmy oraz pozwala na zakotwiczenie (rozpieranie) stacji, zdecydowanie ułatwiając i skracając czas przebudowy (wydłużania) przenośnika taśmowego w drążonym wyrobisku korytarzowym.


ROTKEGEL M.: Wpływ cech konstrukcyjnych złączy ciernych na nośność stalowej obudowy odrzwiowej podatnej. Wiadomości Górnicze 2011, nr 9, s. 480-484, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki realizowanych w ramach projektu celowego nr 6ZR8 2008 C/07012 badań nośności złączy ciernych oraz odrzwi stalowej obudowy podatnej. Badania, prowadzone w ramach tego projektu wspólnie przez Hutę „Łabędy” SA, Instytut Metalurgii Żelaza i Główny Instytut Górnictwa, ukierunkowane są na opracowanie nowego gatunku stali na obudowy odrzwiowe, charakteryzującej się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Jednym z głównych zadań jest opracowanie i wdrożenie nowej konstrukcji odrzwi obudowy podatnej (łuków oraz złączy ciernych) pozwalającej na pełne wykorzystanie ich nośności.


ŚLUSARZ R., KRET A.: Nowoczesne wyposażenie ścian wydobywczych z Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik” Sp. z o.o. Wiadomości Górnicze 2011, nr 9, s. 486-492, rys. 9, bibliogr. poz. 1.

W artykule opisano – na podstawie rozwiązań stosowanych w urządzeniach produkcji ZMG „Glinik” – tematykę prawidłowego doboru obudowy do warunków geologiczno-górniczych, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych skutkujących ich wysoką żywotnością i niezawodnością. Przedstawiono również nowe kierunki rozwoju sterowania i monitorowania obudów, także kierunki rozwoju urządzeń odstawy urobku z uwzględnieniem warunków technologicznych i konstrukcyjnych gwarantujących ich wysoką niezawodność i żywotność.


MARKIEWICZ J., KRAWCZYK R., BADYLAK A., BUCHALIK G., KOLEK M.: Pomiary parametrów ujmowanego gazu w dołowych rurociągach metanowych – nowe rozwiązania. Wiadomości Górnicze 2011, nr 9, s. 494-500, tabl. 1, rys. 9.

W polskim górnictwie węgla kamiennego powszechnie do pomiarów ciśnienia w dołowych rurociągach metanowych stosowano manometry rtęciowe typu U-rurka.Coraz większa dbałość o bezpieczeństwo pracy spowodowała odchodzenie od rtęciowych urządzeń pomiarowych. Dlatego też Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. w kooperacji z Bartec Polska Sp. z o.o. podjął się wyprodukowania i wdrożenia urządzenia do pomiaru parametrów w dołowych rurociągach metanowych. Urządzenie takie współpracuje z komputerem PC.


SZUDEJA R.: Rozwój produkcji w „Nitroerg” SA materiałów wybuchowych emulsyjnych do zastosowania w kopalniach węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 9, s. 503-509, tabl. 4, rys. 10.

W artykule przedstawiono doświadczenia firmy „Nitroerg” SA podczas opracowywania technologii produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE). Omówiono wpływ składników i formy modyfikatorów MWE na ich własności strzałowe i parametry użytkowe. Przedstawiono wnioski z przeprowadzonych prób elaboracji MWE w papierze na tradycyjnych nabojarkach typu Rollex oraz zmiany w sposobach pakowania naboi w otoczki foliowe wymagane przyjętymi technikami załadunku otworów strzałowych zarówno mechanicznego jak i ręcznego. Omówiono problemy związane z procedurą dopuszczeniową omawianych materiałów w aspekcie obowiązujących wymagań do zastosowania w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i metanu.


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 7. Likwidacja górniczego wyciągu szybowego. Wiadomości Górnicze 2011, nr 9, s. 523-532, rys. 3, bibliogr. poz. 4.

Zaprezentowana metodyka likwidacji lin nośnych i lin wyrównawczych oraz naczyń wydobywczych górniczego wyciągu szybowego, jest bardzo dobrym przykładem edukacyjnym dla projektantów likwidacji w branży mechanicznej oraz ekip realizujących te projekty. Likwidacja przedstawioną metodą była zaliczana do metod klasycznych, stosowanych powszechnie w przemyśle wydobywczym. Większość przedstawionych operacji charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem trudności i znaczącym zagrożeniem. Szczególnym ryzykiem opatrzone są zwłaszcza operacje likwidacji lin wyrównawczych, wymagające przebywania pracowników na dole.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!