• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2012)

Wiadomości Górnicze 1 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


SZLĄZAK NIKODEM, OBRACAJ DARIUSZ, PIERGIES KAZIMIERZ: Możliwości wykorzystania piany azotowej w zwalczaniu pożarów podziemnych (str. 1)


PATYŃSKA RENATA: Strefy zagrożenia tąpaniami dla poszczególnych stopni zaliczeń (str. 2)


KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW: Kontrola właściwości elektrostatycznych wyrobów i urządzeń (str. 3)


PYTLIK ANDRZEJ, PACZEŚNIOWSKI KRZYSZTOF, RABSZTYN JANUSZ: Nowa generacja szybkoupustowych, dwufunkcyjnych baterii zaworowych do stojaków typu SHC pracujących w warunkach tąpań (str. 4)


ROTKEGEL MAREK: Wpływ sposobu obciążenia odrzwi obudowy chodnikowej na stan ich wytężenia i nośność (str. 5)


BOCK SŁAWOMIR, KOWALSKI EDWARD, SZYMAŁA JAN: Ocena stateczności obudowy podziemnych zbiorników retencyjnych (str. 6)


CZAJA PIOTR: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 11. Likwidacja urządzeń szybowych w branży elektrycznej (str. 7)

STRESZCZENIA

SZLĄZAK N., OBRACAJ D., PIERGIES K.: Możliwości wykorzystania piany azotowej w zwalczaniu pożarów podziemnych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 1, s. 2-6, rys. 3, bibliogr. poz. 12. W artykule przybliżono sposób wytwarzania piany azotowej, będącej pianą gaśniczą. Stosowanie azotu jako gazu nośnego obniżania temperaturę w otoczeniu pożaru, również może wpływać na zmniejszenie stężenia tlenu, co jest bardzo korzystnym zjawiskiem. Przedstawiono kierunki wykorzystywania pian gaśniczych w kopalniach podziemnych. Zwrócono uwagę na polskie doświadczenia w stosowaniu pian gaśniczych.


PATYŃSKA R.: Strefy zagrożenia tąpaniami dla poszczególnych stopni zaliczeń. Wiadomości Górnicze 2012, nr 1, s. 7-13, rys. 7, bibliogr. poz. 2.W artykule dokonano przeglądu Banku danych o tąpaniach, będącego w dyspozycji Głównego Instytutu Górnictwa, zawierającego zaistniałe tąpnięcia. Znajdują się tam szczegółowe dane zarówno geologiczne, mechaniczne jak i techniczne. Dokonano przeglądu tych danych oraz wyselekcjonowano miejsca tąpnięć w sposób umożliwiający analizę częstości występowania poszczególnych zasięgów skutków wraz z ich odległością od frontu ściany. W szczególności rozpatrywano częstość występowania zróżnicowanych zasięgów uszkodzeń i/lub zniszczeń wyrobisk górniczych w otoczeniu frontów ścian.  


KĘDZIERSKI P.: Kontrola właściwości elektrostatycznych wyrobów i urządzeń. Wiadomości Górnicze 2012, nr 1, s. 15-21, tabl. 1, rys. 12, bibliogr. poz. 11.W 2009 roku w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczęto prace nad utworzeniem stanowiska do badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Dziś pracownia ta wykonuje badania i pomiary właściwości antystatycznych wyrobów i urządzeń dla odbiorców rynkowych. Oferowane metody badawcze zgodne są z polskimi i europejskimi normami. W pracowni prowadzone są również badania naukowe z zakresu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ElectroStatic Discharge – ESD). Głównym elementem stanowiska do badań jest komora klimatyczna. 


PYTLIK A., PACZEŚNIOWSKI K., RABSZTYN J.: Nowa generacja szybkoupustowych, dwufunkcyjnych baterii zaworowych do stojaków typu SHC pracujących w warunkach tąpań. Wiadomości Górnicze 2012, nr 1, s. 23-27, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 3.Oryginalna konstrukcja sprężyny gazowej, o sprawdzonej dużej trwałości i szczelności, dała podstawę do zastosowania tego rozwiązania w układach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej pracującej w warunkach wstrząsów i tąpań. Pierwsze badania statyczne, dynamiczne i trwałościowe stojakowych bloków zaworowych ze sprężyną gazową potwierdziły – o czym mowa w artykule – dużą skuteczność działania szybkoupustowych baterii i bloków zaworowych i dają podstawę do ich szerszego zastosowania w przemyśle.  


ROTKEGEL M.: Wpływ sposobu obciążenia odrzwi obudowy chodnikowej na stan ich wytężenia i nośność. Wiadomości Górnicze 2012, nr 1, s. 29-33, rys. 6, bibliogr. poz. 15.Do określenia wagi właściwego obciążenia obudowy przeprowadzono cykl numerycznych badań wytrzymałościowych wybranych typów stalowych odrzwi. W trakcie symulacji określano rozkład naprężeń zredukowanych w elementach obudowy wygenerowanych obciążeniem o zróżnicowanym zasięgu działania i na tej podstawie obliczono parametry podpornościowe odrzwi. Stwierdzono odmienny wpływ – co opisano w artykule – sposobu obciążenia na nośność odrzwi o różnych kształtach. 


BOCK S., KOWALSKI E., SZYMAŁA J.: Ocena stateczności obudowy podziemnych zbiorników retencyjnych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 1, s. 34-41, rys. 10, bibliogr. poz. 13.Podstawą oceny stateczności obudowy podziemnych zbiorników retencyjnych są wyniki badań dołowych obudowy zbiornika i górotworu za obudową. Mając na uwadze złożoną geometrię zbiornika i sąsiadujących wyrobisk, a także ich wzajemne oddziaływanie, celowe jest zastosowanie modelowania numerycznego do oceny stateczności obudowy podziemnych zbiorników retencyjnych. W artykule przedstawiono krótki przegląd metod oceny parametrów wytrzymałościowych obudowy zbiornika i górotworu i ich struktury, a także przykład analizy numerycznej stateczności zbiornika retencyjnego. 


CZAJA P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 11. Likwidacja urządzeń szybowych w branży elektrycznej. Wiadomości Górnicze 2012, nr 1, s. 43-54, rys. 3, bibliogr. poz. 6.Likwidacja obiektów szybowych w branży elektrycznej jest wyjątkowo wąsko ukierunkowana na wyspecjalizowane i niekiedy bardzo skomplikowane układy zasilania w energię oraz łączność teletechniczną i sterowanie. Przedmiotem likwidacji są zarówno urządzenia wysokich napięć i dużych mocy, jak również urządzenia sterowania i telekomunikacji z niskimi napięciami oraz mikroprądami. Kolejność likwidacji urządzeń w branży elektrycznej jest ściśle powiązana z likwidacją prowadzoną w pozostałych branżach. Kolejność odłączania zasilania – co pokazano w artykule – jest zatem newralgiczną osią wszelkich procesów likwidacyjnych i musi być bardzo precyzyjne zaplanowana. 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!