• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 11 (2012)

Wiadomości Górnicze 11 (2012)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


DUBIŃSKI JÓZEF, TUREK MARIAN: Szanse i zagrożenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce (str. 626)


NIEMIEC BENEDYKT: Metoda oceny zmian ryzyka zawodowego indukowanego błędami ludzkimi na przykładzie stanowiska górnik-kombajnista (str. 635)


SOBALA JACEK: Nowa metoda ładowania pneumatycznego długich otworów strzałowych (str. 645)


PRUSEK STANISŁAW, ROTKEGEL MAREK, KAMIŃSKI WOJCIECH: Sposób doraźnego zabezpieczenia rejonu obwału i zwiększonego dopływu wody w głównej pochylni odstawczej w ZG „Sobieski” (str. 657)


SZADE ADAM, BOCHENEK WOJCIECH, SKOROPACKI WITALIJ: Oświetlenie stanowisk pracy w podziemiach zakładów górniczych – nowe podejście (str. 665)


KNECHTEL JÓZEF: Ekonomiczny aspekt wentylacji i klimatyzacji długich wyrobisk drążonych w skałach o temperaturze pierwotnej zbliżonej do 50° C (str. 677)


PIOTROWSKI KAZIMIERZ, SZOSTAK MAREK, SYRKIEWICZ JERZY: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 1. Komputerowe wspomaganie procesu planowania i rozliczania produkcji w kopalniach węgla kamiennego (Część I) (str. 683)

STRESZCZENIA

DUBIŃSKI J., TUREK M.: Szanse i zagrożenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Wiadomości Górnicze 2012, nr 11, s. 626-633, tabl. 3, rys. 2, bibliogr. poz. 15.

Górnictwo węgla kamiennego to ważna gałąź przemysłu. Polska pod względem wydobycia węgla kamiennego zajmuje 10. pozycję w rankingach światowych oraz 1. w Unii Europejskiej. Dla Polski węgiel stanowi gwarancję bezpieczeństwa energetycznego, będąc obecnie podstawowym źródłem pozyskiwania energii. W artykule opisano stan górnictwa węgla kamiennego w Polsce, uwarunkowania funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, zrównoważony rozwój górnictwa, światowe trendy w górnictwie węgla kamiennego.


NIEMIEC B.: Metoda oceny zmian ryzyka zawodowego indukowanego błędami ludzkimi na przykładzie stanowiska górnik-kombajnista. Wiadomości Górnicze 2012, nr 11, s. 635-644, tabl. 5, rys. 5, bibliogr. poz. 11.

Artykuł jest kontynuacją publikacji na temat Analizy Warstw Zabezpieczeń do oceny ryzyka występującego na stanowiskach pracy w górnictwie oraz zastosowanie do tego celu programu QRAS (Quantitative Risk Assesment System), WG 2011, nr 12. Przedstawiono przykład obliczenia ilościowego poziomu ryzyka zawodowego na stanowisku górnik-kombajnista. Opisano cały proces oceny ryzyka od przygotowania danych wejściowych aż po wyniki analizy probabilistycznej.


SOBALA J.: Nowa metoda ładowania pneumatycznego długich otworów strzałowych. Wiadomości Górnicze 2012, nr 11, s. 645-655, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 12.

Zgodnie z przepisami górniczymi należy w długich otworach strzałowych w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego stosować jedną lub dwie nitki lontu detonującego. Ze względu na rozwój materiałów wybuchowych i wprowadzenie nowego materiału wybuchowego emulsyjnego do kopalń węgla kamiennego, zakwalifikowanego do grupy MW metanowych specjalnych typu Emulinit PM (NITROERG SA), przeprowadzono badania w ramach projektu własnego i uzyskano wyniki wskazujące na możliwość rezygnacji z używania lontu detonującego podczas wykonywania niektórych robót strzałowych. Zaproponowano nowy sposób ładowania MWE nabojowanych za pomocą nabojnicy pneumatycznej typu NP-2.


PRUSEK S., ROTKEGEL M., KAMIŃSKI W.: Sposób doraźnego zabezpieczenia rejonu obwału i zwiększonego dopływu wody w głównej pochylni odstawczej w ZG „Sobieski”. Wiadomości Górnicze 2012, nr 11, s. 657-664, rys. 11, bibliogr. poz. 7.

W artykule przedstawiono skutki obwału skał i wypływu wody (09.2011 r.) w głównej pochylni odstawczej z pokładu 118 w ZG „Sobieski” oraz sposób zabezpieczenia wyrobiska. Wyrobisko drążone było po wzniosie w kierunku nieeksploatowanego pokładu 118. W miarę zbliżania się przodka do uskoku o zrzucie około 140 m, warunki geologiczno-górnicze ulegały pogarszaniu. W czole zatrzymanego wyrobiska prawdopodobnie nastąpił obwał skał stropowych, a następnie przerwanie przytamków z nagromadzoną wodą pochodzącą z dopływu z rejonu czoła zasadniczego kierunku wyrobiska. Niesiony z wodą materiał, napierając na obudowę w rejonie skrzyżowania z komorą technologiczną, spowodował poważne uszkodzenia.


SZADE A., BOCHENEK W., SKOROPACKI W.: Oświetlenie stanowisk pracy w podziemiach zakładów górniczych – nowe podejście. Wiadomości Górnicze 2012, nr 11, s. 665-676, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 25.

Wraz z rozwojem optoelektronicznych technologii i powstawania nowych źródeł światła (głównie na bazie LED), pojawiają się nowe możliwości, ale i nowe problemy związane z wprowadzaniem ich do środowiska kopalni. W artykule rozpatrywane są aspekty fizjologiczne – w tym jakość postrzegania wzrokowego i nowe kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym oraz aspekty techniczno-ekonomiczne związane głównie z zapewnieniem odpowiedniej cechy budowy przeciwwybuchowej urządzeń jak i opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia.


KNECHTEL J.: Ekonomiczny aspekt wentylacji i klimatyzacji długich wyrobisk drążonych w skałach o temperaturze pierwotnej zbliżonej do 50° C.Wiadomości Górnicze 2012, nr 11, s. 677-681, tabl. 2, bibliogr. poz. 11.

W artykule rozważano ekonomiczny aspekt intensywnej wentylacji drążonych wyrobisk. Przyjęto metodę symulacji komputerowych. Dostarczenie do strefy przodkowej dużej ilości powietrza związane jest z bardzo wysokim spiętrzeniem stacji wentylatorów lutniowych i dużym zapotrzebowaniem mocy elektrycznej. Wykazano, że do zapewnienia intensywnej wentylacji długich wyrobisk drążonych w górotworze o bardzo wysokiej temperaturze pierwotnej należy stosować podwójne instalacje lutniowe, przy czym lutniociągi te powinny mieć średnicę co najmniej 1 m. Lutnie powinny mieć małe wartości jednostkowych oporów aerodynamicznych.


PIOTROWSKI K., SZOSTAK M., SYRKIEWICZ J.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 1. Komputerowe wspomaganie procesu planowania i rozliczania produkcji w kopalniach węgla kamiennego (Część I). Wiadomości Górnicze 2012, nr 11, s. 683-690, rys. 3, bibliogr. poz. 12.

Jednym z kompleksów wdrożonego w jednostkach górnictwa węgla kamiennego Systemu SZYK2, jest Kompleks Produkcyjno-Techniczny SZYK2/KPT, należący do podstawowego łańcucha logistycznego, pełniący funkcje narzędzia wspomagającego proces planowania i rozliczania produkcji. Najnowsze rozwiązania tego kompleksu, rozszerzające znacznie jego funkcjonalność, to moduły wspomagające planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej, zarządzanie środkami produkcji i infrastrukturą kopalń, zarządzanie projektami górniczymi oraz dyspozytorski monitoring produkcji. W artykule (dwie części) opisano SZYK2/KPT umożliwiający pełne obsłużenie zadań i procesów ze wszystkich obszarów działalności, takich jak: produkcja, remonty, inwestycje, serwisy, usługi, likwidacje itp.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!