• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2013)

Wiadomości Górnicze 3 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


DOBEŠ ALES, TCHÓRZEWSKI SEWERYN: System zarządzania projektami w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” (str. 122)


ROTKEGEL MAREK: Nowe narzędzia informatyczne wspomagające inwentaryzację wyrobisk korytarzowych i obudowy (str. 128)


GAPIŃSKI DARIUSZ: Komora inertyzacyjna jako urządzenie zastępujące komorę wyrównawczą (str. 132)


WIĘCKOL-RYK ANGELIKA: Badania użytkowe środków ochrony indywidualnej dla górników (str. 139)


WIECHUŁA BRONISŁAW M.: Elektryzowanie materiałów niemetalowych użytkowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (str. 146)


BRZOZOWSKA MAŁGORZATA, TOMALA ANNA: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 4. Komputerowe wspomaganie zarządzania działalnością księgowo-finansową w organizacji wielozakładowej (str. 157)

STRESZCZENIA

DOBEŠ A., TCHÓRZEWSKI S.: System zarządzania projektami w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”. Wiadomości Górnicze 2013, nr 3, s. 122–126, rys. 3, bibliogr. poz. 8.

Realizacja projektów w kopalni węgla kamiennego jest zwykle działaniem wymagającym przełamania dotychczasowego, stereotypowego sposobu kierowania. W artykule zaprezentowano doświadczenie zebrane w procesie tworzenia oraz wdrażania systemu zarządzania projektami w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia”. Dla każdej organizacji niezbędny jest uporządkowany zbiór zasad, opisujących sposób zarządzania projektami. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania, możliwe jest realizowanie projektów o zróżnicowanym zakresie.


ROTKEGEL M.: Nowe narzędzia informatyczne wspomagające inwentaryzację wyrobisk korytarzowych i obudowy. Wiadomości Górnicze 2013, nr 3, s. 128–131, rys. 5, bibliogr. poz. 8.

W artykule zaprezentowano programy komputerowe opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa pozwalające na gromadzenie, przeglądanie i edycję danych dotyczących wyrobisk korytarzowych, ich obudowy, sposobu wzmocnień, a także pracy obudowy w kolejnych etapach jej funkcjonowania. Pakiet obejmuje cztery programy. Każdy z nich przeznaczony jest do inwentaryzacji innej grupy wyrobisk. Wprowadzone dane gromadzone są w plikach tekstowych, zgodnie z opracowanym w tym celu formatem. Mogą być one w dowolnej chwili przeglądane, edytowane, uzupełniane oraz poddane obróbce statystycznej w innych programach komputerowych.


GAPIŃSKI D.: Komora inertyzacyjna jako urządzenie zastępujące komorę wyrównawczą. Wiadomości Górnicze 2013, nr 3, s. 132–137, tabl. 1, rys. 2, bibliogr. poz. 4.

W artykule przedstawiono ideę komór inertyzacyjnych jako urządzenia analogicznego do komór wyrównawczych (kompensacyjnych) służącego do pasywnego gaszenia pożarów w otamowanych rejonach kopalń węgla kamiennego. Wykazano powody, dla których komory wyrównawcze w pewnych warunkach zawodzą jako urządzenie gaszące pożar podziemny. Opisano przebieg ograniczonych czasowo prób ruchowych komory inertyzacyjnej zabudowanej w wyrobisku podziemnym. Na podstawie obserwacji z prób ruchowych komory inertyzacyjnej określono warunki, w których stosowanie takiej komory może być zasadne i skuteczne oraz nakreślono kierunek dalszych prac nad omawianym rozwiązaniem.


WIĘCKOL-RYK A.: Badania użytkowe środków ochrony indywidualnej dla górników. Wiadomości Górnicze 2013, nr 3, s. 139–145, tabl. 1, rys. 4, bibliogr. poz. 11.

W górnictwie, które jest największym odbiorcą środków ochrony indywidualnej, ocena laboratoryjna parametrów ochronnych i użytkowych wyrobów kategorii II i III jest w wielu przypadkach niewystarczająca. W górnictwie węgla kamiennego stosuje się rozmaite środki ochrony indywidualnej o różnych stopniu ochrony przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i życia użytkownika. Badania użytkowe środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy – o czym mowa w artykule – odgrywają w ostatnich latach coraz poważniejszą rolę w wielu gałęziach przemysłu. Badania takie pozwalają na eliminację wyrobów, które ze względów konstrukcyjnych nie spełniają swojego przeznaczenia w rzeczywistych warunkach pracy, pomimo uzyskanych dokumentów dopuszczeniowych.


WIECHUŁA B.M.: Elektryzowanie materiałów niemetalowych użytkowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Wiadomości Górnicze 2013, nr 3, s. 146–155, tabl. 4, rys. 8, bibliogr. poz. 25.

W artykule przedstawiono metody wzbudzania ładunku indukowanego na materiale niemetalowym oraz zasady wyznaczania ładunku przenoszonego z naelektryzowanego materiału. Problem bardzo ważny, bowiem powszechność stosowania ochrony antykorozyjnej części i podzespołów metalowych jest i występuje w każdym urządzeniu wyposażonym w obudowę metalową. Wyładowania snopiaste i rozprzestrzeniające się wyładowania snopiaste (np. kompozyt powłokowy o elektrostatycznych właściwościach nieprzewodzących na odizolowanym podłożu przewodzącym) stwarzają zagrożenie wybuchem w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.


BRZOZOWSKA M., TOMALA A.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 4. Komputerowe wspomaganie zarządzania działalnością księgowo-finansową w organizacji wielozakładowej. Wiadomości Górnicze 2013, nr 3, s. 157–165, rys. 2, bibliogr. poz. 7.

W artykule opisano Kompleks SZYK2/KFK zapewniający funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy zarówno krajowe jak i obowiązujące w ramach Unii Europejskiej oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów ewidencyjnych w jednostkach gospodarczych o różnym zakresie działalności i strukturach organizacyjnych. W szczególności pozwala na obsługę jednostek o strukturze wielozakładowej. Kompleks SZYK2/KFK bazuje na ujednoliceniu podstawowych kryteriów, standaryzujących informację z zakresu ekonomiczno-finansowego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!