• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 5 (2013)

Wiadomości Górnicze 5 (2013)
Cena: 0,00 pln

SPIS TREŚCI


PASZCZA HENRYK, PITURA KATARZYNA: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2012 roku (str. 262)


KASPRUSZ ANDRZEJ, MIKUŁA SŁAWOMIR, WOJTAS MAREK: Sterowanie elektrohydrauliczne DOH-matic do automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej (str. 275)


WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, KULINOWSKI PIOTR: Kierunki ograniczenia awaryjności przenośników taśmowych (str. 283)


BORSUCKI DANIEL: Gospodarka mediami energetycznymi na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego SA (str. 293)


KOŁODZIEJCZYK PAWEŁ, MIŚKIEWICZ KAZIMIERZ: Sieci bezprzewodowe w kopalniach podziemnych – właściwości, ograniczenia, możliwości wykorzystania (str. 296)


SZYMICZEK WOJCIECH, ZAGÓRSKI JACEK, SOBOTA WIKTOR: Budowa pompowni głównego odwadniania na poziomie 1030 w kopalni „Halemba-Wirek” w aspekcie likwidacji Ruchu „Wirek” (str. 303)


RYMASZEWSKI STANISŁAW, MATKOWSKI PIOTR, KRASKA GRZEGORZ: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 6. Komputerowe wspomaganie sprzedaży węgla w kopalniach i spółkach węglowych – Kompleks SZYK2/KSP (str. 309)

STRESZCZENIA

PASZCZA H., PITURA K.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2012 roku. Wiadomości Górnicze 2013, nr 5, s. 262-273, tabl. 4, rys. 9, bibliogr. poz. 9.

W artykule przedstawiono wyniki za rok 2012 w podstawowych strefach działalności górnictwa węgla kamiennego. Wyniki obejmują górnictwo węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2012 r., w porównaniu z 2011 r., wystąpiły niekorzystne dla górnictwa węgla kamiennego tendencje, które przełożyły się na pogorszenie jego podstawowych wskaźników ekonomicznych. W 2012 r. znaczącemu pogorszeniu uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym wzroście stanu zobowiązań sektora.


KASPRUSZ A., MIKUŁA S., WOJTAS M.: Sterowanie elektrohydrauliczne DOH-matic do automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej. Wiadomości Górnicze 2013, nr 5, s. 275-282, rys. 11, bibliogr. poz. 5.

W artykule przedstawiono system elektrohydraulicznego sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej DOH-matic, zaprojektowany i produkowany przez firmy „Elsta” Sp. z o.o. oraz Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o., stanowiący jeden z kluczowych elementów zautomatyzowanego kompleksu ścianowego. Przedstawiono sprzętowe i programowe możliwości systemu, różne poziomy automatyzacji oraz wykorzystanie systemu DOH-matic w zautomatyzowanym kompleksie ścianowym na przykładzie już zrealizowanych wdrożeń.


WĘDRYCHOWICZ D., KULINOWSKI P.: Kierunki ograniczenia awaryjności przenośników taśmowych. Wiadomości Górnicze 2013, nr 5, s. 283-291, rys. 6, bibliogr. poz. 31.

W artykule przedstawiono możliwości, jakimi dysponują eksploatatorzy i projektanci w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas eksploatacji przenośników często skutkujących awariami. Autorzy opisują, w jaki sposób kształtowana jest niezawodność urządzenia oraz jakie narzędzia i metody mogą być zastosowane w celu ograniczenia awaryjności przenośników taśmowych.


BORSUCKI D.: Gospodarka mediami energetycznymi na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Wiadomości Górnicze 2013, nr 5, s. 293-295, bibliogr. poz. 4.

W artykule opisano działania Katowickiego Holdingu Węglowego SA mające na celu racjonalizację zużycia mediów energetycznych oraz zmniejszenie ich wolumenów pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych. Przedstawiono działania techniczne i organizacyjne oraz planowane i wdrażane, mające na celu lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych firmy i zwiększenie jej niezależności energetycznej.


KOŁODZIEJCZYK P., MIŚKIEWICZ K.: Sieci bezprzewodowe w kopalniach podziemnych – właściwości, ograniczenia, możliwości wykorzystania. Wiadomości Górnicze 2013, nr 5, s. 296-302, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 8.

Technologie z zakresu łączności bezprzewodowej są coraz częściej stosowane w systemach teleinformatycznych oraz systemach automatyki przemysłu wydobywczego. W artykule została poruszona tematyka właściwości, ograniczeń oraz możliwości zastosowania bezprzewodowych sieci teleinformatycznych w kopalniach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania sieci wykonanych zgodnie ze standardem IEEE 802.11 (sieci Wi-Fi).


SZYMICZEK W., ZAGÓRSKI J., SOBOTA W.: Budowa pompowni głównego odwadniania na poziomie 1030 w kopalni „Halemba-Wirek” w aspekcie likwidacji Ruchu „Wirek”. Wiadomości Górnicze 2013, nr 5, s. 303-307, rys. 5, bibliogr. poz. 5.

Pompownia głównego odwadniania na poziomie 1030 będzie miała dwustopniowy system odwadniania. Pompy przewałowe przepompują ją do chodników wodnych, skąd przecinkami dopłynie do studni ssawnych usytuowanych w komorze pomp. Brak przedmiotowej pompowni – o czym mowa w artykule – na kopalni „Halemba-Wirek” spowodowałby na likwidowanym Ruchu „Wirek” konieczność utrzymania dodatkowej infrastruktury w postaci pompowni stacjonarnej, wyrobisk wentylacyjnych oraz dodatkowych szybów wentylacyjnych, co tworzyłoby wysokie koszty. Planowany termin zakończenia budowy pompowni to grudzień 2013 roku.


RYMASZEWSKI S., MATKOWSKI P., KRASKA G.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym. Część 6. Komputerowe wspomaganie sprzedaży węgla w kopalniach i spółkach węglowych – Kompleks SZYK2/KSP. Wiadomości Górnicze 2013, nr 5, s. 309-318, rys. 11, bibliogr. poz. 6.

Kompleks Sprzedaży – KSP w Systemie SZYK2 jest narzędziem wspomagającym procesy sprzedaży węgla oraz kontaktów z klientami. Nowa generacja systemu sprzedaży usprawnia wiele rozwiązań oraz udostępnia nowe w zakresie: planowania i harmonogramowania sprzedaży, centralnego zarządzania sprzedażą, przeniesienia zarządzania magazynami węglowymi do Kompleksu Logistyki Materiałowej SZYK2/KLM, szerszego włączenia klientów w funkcjonalność systemu, wprowadzenia dokumentów elektronicznych z podpisem cyfrowym, uzupełnienia systemu o nowe elementy (zarządzanie klientami, zarządzanie łańcuchem dostaw, systemy nadzoru), wprowadzenia interfejsu graficznego i unowocześnienia technologicznego systemu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!