• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2013)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2013)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

BOBEK R., ŚLEDŹ T., RATAJCZAK A., GŁUCH P.: Porównanie obudowy ŁPKO i ŁPSp w rozcince ściany wydobywczej w trudnych warunkach geologiczno-górniczych w kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 4, s. 1-9, tabl. 4, rys. 19, bibliogr. poz. 5.

Rozcinki ścianowe, zwane inaczej przecinkami, są przykładem wyrobisk wielkogabarytowych, wykonywanych w obudowie podporowej, bądź podporowo-kotwiowej, których podstawowym zadaniem jest umożliwienie sprawnej zabudowy kompleksu ścianowego z zastosowaniem nowoczesnych technologii, a następnie umożliwienie bezawaryjnego rozpoczęcia biegu ściany. W artykule przedstawiono porównanie obudów podporowych typu ŁPKO i ŁPSP wraz z ich wzmocnieniem, zabudowanych w rozcince (przecince) ściany nr 8 w pokładzie 408/2 w trudnych warunkach geologiczno-górniczych (wpływ zaszłości eksploatacyjnych, duża głębokość lokalizacji) w kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Przedstawiono technologię zabudowy kompleksu ścianowego.


MAROSZEK Z., SIODŁAK Ł.: Efekty wzmocnienia górotworu w rejonie skrzyżowań chodników za pomocą kotwi linowych-iniekcyjnych w kopalni „Ziemowit”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 4, s. 10-18, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 20.

W artykule przedstawiono technologię zastosowaną do osadzania kotwi linowych iniekcyjnych HTT-UXG w celu wzmocnienia górotworu w rejonie skrzyżowania chodnika 670a z chodnikami 663 i 663a w KWK „Ziemowit”. Przedstawiono efekty takiego wzmocnienia. Z doświadczeń wynika możliwość znacznego zmniejszenia ilości przebudów newralgicznych odcinków wyrobisk poprzez mniej kosztowne wzmocnienie górotworu wysokim kotwieniem z możliwością wtłaczania spoiwa.


BOBEK R., ŚLEDŹ T., RATAJCZAK A., GŁUCH P.: Wzmocnienie obudowy podporowej rejonu skrzyżowania ściana – chodnik podścianowy w jednostronnym otoczeniu zrobów z wykorzystaniem niskiego kotwienia. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 4, s. 19-28, tabl. 5, rys. 13, bibliogr. poz. 9.

W artykule przestawiono doświadczenia z kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, w zakresie utrzymania obudowy skrzyżowania ściana – chodnik podścianowy (taśmowy) oraz jego rejonu z wykorzystaniem niskiego kotwienia w warunkach jednostronnego otoczenia zrobami zawałowymi, wpływem resztki pokładu oraz wpływem zaszłości eksploatacyjnych. Ponadto, porównano deformację obudowy chodnika przed frontem ściany w zasięgu wpływu zaszłości eksploatacyjnych, z deformacją chodnika poza zasięgiem przedmiotowych wpływów.


REMBIELAK T., KUDELA J., KUCZ M., KRELLA J.: Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w stropie przebudowywanego skrzyżowania upadowej z przecinką w kopalni „Piast”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 4, s. 29-34, tabl. 1, rys. 5, bibliogr. poz. 4.

W kopalni „Piast” realizowanych jest szereg przebudów wyrobisk korytarzowych ze skorodowaną obudową, bez ograniczania ich podstawowych funkcji ruchowych. Zwiększenie bezpieczeństwa podczas prowadzenia przebudów uzyskuje się przez zastosowanie wyprzedzającego iniekcyjnego wzmacniania górotworu. W artykule przedstawiono przykładową technologię przebudowy skrzyżowania upadowej z przecinką do dworca osobowego, poprzedzoną iniekcyjnym wzmacnianiem górotworu.


RĘBIELAK D., KOTLORZ G., GRUNTOWSKI Z.: Ochrona chodnika nadścianowego przed skutkami eksploatacji pokładu ścianą w kopalni „Pokój”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 4, s. 35-39, tabl. 2, rys. 4, bibliogr. poz. 2.

W artykule opisano zastosowanie wysokiego kotwienia stropu w kopalni „Pokój” w chodniku nadścianowym 413 w pokładzie 413/2 na odcinku wpływów ściany 177 w pokładzie 416 warstwa dolna. Kotwienie przyniosło pożądany efekt, bowiem w chodniku tym nie zanotowano przypadku uszkodzenia obudowy. Na podstawie obserwacji wyników zastosowanej metody ochrony chodnika nadścianowego przed wpływem eksploatacji w pokładzie sąsiednim można stwierdzić, że jest to najbardziej skuteczna metoda z dotychczas stosowanych w kopalni „Pokój”.


DUŻY S.: Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych. Część 5. Metody oceny stanu technicznego obudowy wyrobisk górniczych na podstawie wyników badań i obserwacji. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2013, nr 4, s. 40-51, tabl. 3, rys. 11, bibliogr. poz. 22.

Ocena stanu konstrukcji obudowy budowli podziemnej jest podsumowaniem wszystkich czynności związanych z diagnozowaniem obiektu. Uzyskane liczne dane wymagają jednoznacznej analizy i interpretacji. Do tego celu powinny być wykorzystane metody pozwalające na określenie wielkości i rozkładu zmian wartości poszczególnych parametrów charakteryzujących obudowę wyrobiska w stosunku do wartości projektowych. W artykule zaprezentowano ogólne możliwości oraz wybrane przykłady metod oceny stanu konstrukcji obudowy wyrobisk górniczych wykorzystujących podstawy analizy jednoparametrycznej i wieloparametrycznej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!