• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2014)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2014)
Cena: 0,00 pln

d’OBYRN K., HYDZIK-WIŚNIEWSKA J.: Ocena ruchów górotworu na podstawie pomiarów konwergencji w wybranych komorach Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 1, s. 1-7, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 7.
W artykule przedstawiono ocenę ruchów górotworu w otoczeniu Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka” na przykładzie zespołu komór Michałowice – Drozdowice III – Weimar. Ocenę przeprowadzono na podstawie pomiarów konwergencji. Zarówno w pomiarach co roku jak i wykonywanych w okresach pięcioletnich wartości przemieszczeń zawierają się w granicach błędu średniego, natomiast prędkości przemieszczeń wynoszą maksymalnie do -6,5 mm/r, co daje prędkość odkształcenia na poziomie -0,4 ‰/r.


MAJCHERCZYK T., NIEDBALSKI Z., KRYZIA K.: Wpływ warunków geologicznych i górniczych na wartość kąta zasięgu wpływów głównych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 1, s. 9-17, tabl. 1, rys. 12, bibliogr. poz. 10.
W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów geodezyjnych na liniach pomiarowych zlokalizowanych w trzech rejonach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wybrane przykłady dotyczą wieloletniej i wielopokładowej eksploatacji, gdzie wyróżniono okresy, gdy górotwór był nienaruszony i naruszony. Analiza zmiany wartości kąta zasięgu wpływów głównych wykazała, że istnieje zależności przedmiotowego parametru od warunków geologicznych i górniczych.


DYBEŁ P., WAŁACH D., JASKOWSKA-LEMAŃSKA J.: Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 1, s. 18-23, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 6.
W artykule omówiono zagadnienia związane z diagnostyką przyszybowego żelbetowego zbiornika materiału podsadzkowego. W ramach artykułu wykonano laboratoryjne badania wytrzymałościowe betonu i stali po uprzednim pobraniu próbek betonu za pomocą odwiertów rdzeniowych. Wykonano także obliczenia sprawdzające nośność podstawowych elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem istniejących imperfekcji materiałowych i fizycznych. Analiza pozwoliła ocenić stan wytężenia konstrukcji oraz określić zasady dalszej eksploatacji obiektu.


KWINTA A.: Wpływ zmienności parametrów promienia zasięgu wpływów na prognozowanie deformacji w szybie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 1, s. 24-30, rys. 4, bibliogr. poz. 20.
Prognozowanie deformacji wzdłuż rury szybowej wykonuje się zmodyfikowanym modelem Knothego. Kluczowe znaczenie dla trafności prognozy ma dobór parametrów modelu przyjętego do obliczeń. Rozkład prognozowanych wskaźników deformacji wzdłuż rury szybowej zależy od przyjętych parametrów we wzorze na promień zasięgu wpływów głównych. Ze względu na brak odpowiednich wyników pomiarów geodezyjnych z górotworu, powszechnie nie wyznacza się tych parametrów modelu. Przedstawiono wpływ zmienności parametrów na rozkład deformacji. Na przykładzie praktycznym pokazano, że w przypadku eksploatacji górniczej na zewnątrz filara szybu wyznaczenie parametrów nie jest konieczne.


OLECHOWSKI S.: Analiza wpływu wstrząsów górotworu na obiekty powierzchniowe spowodowanych eksploatacją kopalni „Rydułtowy-Anna”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 1, s. 31-36, tabl. 3, rys. 4, bibliogr. poz. 13.
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływów wstrząsów wysokoenergetycznych górotworu, które wystąpiły podczas eksploatacji pokładów węgla, na obiekty powierzchniowe zlokalizowane w obszarze górniczym kopalni „Rydułtowy-Anna”. Do analizy posłużyły pomiary prędkości drgań gruntu wywołane wstrząsami o energii powyżej 1∙107 J.


DRABEK J., WOJTACZKA M., SANOCKI T.: Głębienie szybu w skałach o niskiej wytrzymałosci i dużym zgazowaniu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 1, s. 37-41, rys. 3, bibliogr. poz. 5.
Na podstawie doświadczeń z głębienia szybu w jednej z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przedstawiono technologię głębienia szybu w skałach o niskiej wytrzymałości i w warunkach dużego zagrożenia wodnego i gazowego. W związku z trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi zachodzi konieczność zastosowania specjalnej technologii wykonania obudowy oraz zabiegów wzmacniających górotwór, np. palisada z żerdzi gruntowych, iniekcja wyprzedzająca itp. W miarę głębienia wykonywane są wyprzedzające otwory, które służą do drenażu wody, jak również do odgazowania górotworu.

POWROSŁO B., WÓJCIK P.: Pogłębianie czynnego szybu zjazdowo-materiałowego na przykładzie szybu ČSA 2 w kopalni „Karvina”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 1, s. 42-54, tabl. 1, rys. 24.
W artykule opisano projekt pogłębienia szybu ČSA 2 w kopalni „Karvina”, będącego szybem wdechowym, materiałowo-zjazdowym o średnicy 7,5 m w świetle obudowy, z poziomu wydobywczego 929,93 do poziomu wydobywczego 1 241,95. Technologia robót, polegająca na pogłębianiu szybu z poziomu wyrobisk dołowych kopalni, przewiduje między innymi skrócenie górniczego wyciągu szybowego, zabudowę dna szybu, wykonanie komory maszyn wyciągowych technologicznych oraz przekopu łączącego do komory maszyn wyciągowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!