• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2014)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

STRZAŁKOWSKI P.: Analiza wystąpienia zapadlisk na powierzchni nad płytką eksploatacją górniczą. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 3, s. 1–4, tabl. 1, rys. 3, bibliogr. poz. 4. W artykule przedstawiono przypadek powstania sześciu zapadlisk nad płytką eksploatacją górniczą. Do celów określenia prawdopodobieństwa powstania zapadlisk posłużono się metodą M. Chudka – W. Olaszowskiego. Korzystając z tej metody, przedstawiono również wyniki obliczeń wysokości pustek, dla których prawdopodobieństwa wystąpienia zapadlisk przyjmowały wartość 1.


SZKROBKA A.: Techniczne i ekonomiczne aspekty wybranych rozwiązań systemów ochrony wyrobisk korytarzowych w kopalni „Pniówek”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 3, s. 5–17, tabl. 1, rys. 26, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono rozwój i charakterystykę wybranych systemów ochrony wyrobisk przygotowawczych stosowanych na kopalni „Pniówek”. Przeprowadzono analizę numeryczną odporności poszczególnych elementów tworzących system ochrony wyrobisk przygotowawczych utrzymywanych w złożonych warunkach geologiczno-górniczych, wykonano analizę porównawczą nośności wzmocnionej konstrukcji obudowy wybranego wyrobiska jak również porównano koszty wykonania i ich wzmocnienia.


MACHOWSKI M., ŁOPATKA A., GAMBAL P., SATORA W., KORDIUMOW R.: Konsolidacja statyczna podłoża podczas realizacji tymczasowego frontu wylewowego na terenie Huty Miedzi „Głogów”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 3, s. 18–24, tabl. 1, rys. 7, bibliogr. poz. 6. W artykule poruszono problemy z realizacji jednego z etapów projektu „Modernizacja Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów I”, gdzie pod nasypem kolejowym występuje podłoże o złożonej budowie, zarówno z uwagi na litologię naturalną, jak i nasypy niebudowlane pochodzenia antropogenicznego. Wybór konsolidacji statycznej, w celu redukcji osiadań eksploatacyjnych, wiązał się z koniecznością wzmocnienia korpusu nasypu kolejowego. Użycie w tym celu geosyntetycznych konstrukcji zbrojących, z uwagi na trudne warunki pracy zbrojenia, wymagało od projektanta niestandardowego podejścia projektowego, a prawidłowy dobór materiału nabrał podwójnej wagi.


ISAKOW Z., KUCIARA I.J.: Zastosowanie skal intensywności drgań do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 3, s. 25–38, tabl, 7, rys. 9, bibliogr. poz. 14. W artykule przestawiono zastosowanie kilku skali intensywności drgań do oceny skutków oddziaływania wstrząsów na obiekty i ludzi. Przedmiotem opracowania jest zarówno skala stosowana dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jak i dla obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Pokazano przykłady wyników analiz uzyskanych na podstawie obserwacji w systemie ARP2000 opracowanym w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Dane pomiarowe zebrano w trakcie realizacji projektu o akronimie LOFRES uzyskanego w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych.


MIŠIČKO R., ĎUROVE J., KAKALEJČÍK Z., CVOLIGA M.: Analiza materiału do produkcji żerdzi wiertniczych używanych w mikrotunelingu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 3, s. 39–44, tabl. 6, rys. 9, bibliogr. poz. 10. Artykuł zawiera analizę składu chemicznego, twardości, wytrzymałości, siły i budowy żerdzi wiertniczych od dwóch różnych producentów. Według Vickersa twardość materiału użytego do produkcji żerdzi osiągnęła 315÷366 HV30, co odpowiada wytrzymałości na rozciąganie 1014/73 MPa. Cechy te spełniają wymogi normy API 5D określone dla żerdzi wiertniczych. Analiza uszkodzonej żerdzi wiertniczej wykazała wyższą zawartość siarki i siarczków w stali, które mogą spowodować uszkodzenia w gwintowanej części sworznia PIN (gwint zewnętrzny).


TRACZYŃSKI K.: Problemy związane z budową stacji „Świętokrzyska” II linii metra w Warszawie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2014, nr 3, s. 45–55, rys. 4. Budowany w Warszawie centralny odcinek II linii metra połączy stację C9 – Rondo Daszyńskiego ze stacją C15 – Dworzec Wileński. Pozostałe budowane stacje to C10 – Rondo ONZ, C11 – Świętokrzyska, C12 – Nowy Świat, C13 – Powiśle, C14 – Stadion. Od stacji Nowy Świat tunel schodzi z wysoczyzny do doliny Wisły i pod rzeką przedostaje się na stronę praską. Długość budowanego obecnie odcinka wynosi 6,1 kilometra. Trwają końcowe prace na całej linii. Wszystkie stacje budowane były – o czym mowa w artykule – w otwartym wykopie, a odcinki pomiędzy nimi drążone tarczami TBM.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!