• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2014)

Wiadomości Górnicze 10 (2014)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

POLAK R.: Systemy przetwarzania danych – ich rola i znaczenie w realizacji idei Inteligentnej Kopalni. Wiadomości Górnicze 2014, nr 10, s. 512–522, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 39. W artykule, na bazie przykładów zastosowań, podjęto próbę oceny potencjału związanego z wykorzystaniem inteligentnych technik przetwarzania danych, m.in. indukcyjnych metod wnioskowania w eksploracji danych. Uwagę poświęcono metodologicznym i technicznym aspektom systemowego przetwarzania danych. Podjęto również problematykę standaryzacji architektury podstawowych układów kontrolno-pomiarowych i systemów technicznych realizujących funkcje akwizycji i przetwarzania danych, istotnych z perspektywy działania inteligentnych systemów informacyjnych.


MUELLER Ch., KOŹMIŃSKI M., HALKO A.: Usprawnienia procesu wydobycia przy pomocy nowoczesnych systemów komunikacji i sterowania. Wiadomości Górnicze 2014, nr 10, s. 523–527, rys. 7, bibliogr. poz. 6. W artykule omówiono przykłady współczesnych technologii telekomunikacyjnych i sterowania zastosowanych w projektach realizowanych na potrzeby europejskiego przemysłu wydobywczego. Wskazano również ekonomiczne powody inwestycji w nowoczesne narzędzia wspomagające proces optymalizacji i zarządzania produkcją. Ponadto zapromowano strukturę sieci opartej na światłowodach i bezprzewodowej transmisji WLAN. Opisano także rozwiązanie problemu nawigacji zaimplementowane na podziemnym systemie drążenia tuneli.


KUŹNIAR J., HRYNIEWICZ P.: System informatyczny eRaport – nowoczesna komunikacja biznesowa w KGHM „Polska Miedź” SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Wiadomości Górnicze 2014, nr 10, s. 528–533, tabl. 1, rys. 5. W KGHM „Polska Miedź” SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” zaprojektowano i wdrożono system informatyczny eRaport. Jego podstawowy cel to usprawnienie raportowania przez zastąpienie wypełnianych odręcznie przez dozór raportów zmianowych elektronicznymi odpowiednikami. Dostępne na dole kopalni – możliwie najbliżej miejsca pracy – komputery, pozwalają na zasilanie serwerów w dane, które następnie udostępniane są współpracującym jednostkom organizacyjnym zakładu górniczego do celów sprawozdawczych i analitycznych.


STEFANIAK P., ZIMROZ R., BARTELMUS W., HARDYGÓRA M.: Informatyczny system wspomagający podejmowanie decyzji eksploatacyjnych parku maszynowego. Wiadomości Górnicze 2014, nr 10, s. 535–541, rys. 10, bibliogr. poz. 17. Przedstawiony w artykule system wspomagania decyzji dedykowany jest kopalni podziemnej rudy miedzi, w której sieć przenośników taśmowych stanowi kluczowy element procesu produkcyjnego. Jego opracowanie ze względu na rozległy i złożony obszar parku maszynowego, skomplikowane górnicze uwarunkowanie środowiskowe czy wiele czynników wpływających na degradację, wymagało integracji danych z różnych źródeł, adaptacji zaawansowanych technik ich eksploracji, procedur postępowania czy różnorakich metod diagnostycznych. Ze względu na wielowymiarowy charakter danych diagnostycznych i zróżnicowane konfiguracje techniczne eksploatowanych obiektów, niezbędne było opracowanie i implementacja złożonych modeli analitycznych bazujących na technikach sztucznej inteligencji.


KOWALSKI A., KUBIAK D., SZWANCYBER Ł., SOBOL-WOJCIECHOWSKA J., ŚLIWIŃSKI P.: Model symulacyjny odstawy urobku z robót przygotowawczych w kopalniach KGHM „Polska Miedź” SA. Wiadomości Górnicze 2014, nr 10, s. 542–549, tabl. 1, rys. 9, bibliogr. poz. 10. W artykule przedstawiono zagadnienia modelowania i symulacji w aspekcie opracowanego modelu symulacyjnego, umożliwiającego optymalizację procesu odstawy urobku z oddziału wydobywczego do prac przygotowawczych w kopalniach KGHM „Polska Miedź” SA. Scharakteryzowano środki odstawy oponowej stosowane powszechnie w systemie eksploatacji komorowo-filarowym (takich jak: wóz odstawczy, ładowarka kopalniana: ŁK2, ŁK3, ŁK4), jak również nakreślono budowę modelu odstawy urobku do prac przygotowawczych oraz topologię wiązki trój- lub pięciochodnikowej w modelu symulacyjnym.


ANDRZEJEWSKI M., BORKOWSKI L.: Kierunki rozwoju monitoringu pracy maszyn i urządzeń górniczych w KGHM „Polska Miedź” SA. Wiadomości Górnicze 2014, nr 10, s. 550–556, rys. 6, bibliogr. poz. 2. W artykule przedstawiono wykorzystywane, a także planowane do uruchomienia systemy monitoringu pracy maszyn i urządzeń górniczych w KGHM „Polska Miedź” SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Krótka charakterystyka sieci transmisyjnej i systemów monitorujących pracę maszyn przenośnych stanowi pierwszą część artykułu. W drugiej części przedstawiono założenia funkcjonalne i planowaną architekturę dyspozytorni „One Control Room” jako jednego, wspólnego miejsca koordynacji wszystkich czynności procesu produkcyjnego oraz utrzymania ruchu kopalni.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., WRODARCZYK J.: Ratownictwo górnicze. Część 5. Wpływ częstości akcji serca ratowników na czas ich przejścia przez komorę ćwiczeń. Wiadomości Górnicze 2014, nr 10, s. 557–564, tabl. 16, bibliogr. poz. 6. Analizując częstość akcji serca na potrzeby tematyki podjętej w niniejszym artykule, wybrano cztery zastępy, które uzyskały najwyższą wartość średnią i analogicznie cztery zastępy, które uzyskały najniższą średnią wartość częstości akcji serca. Poddanych analizie osiem zastępów wybrano z wszystkich 36 biorących udział w badaniach wykonanych w komorze ćwiczeń na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!