• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 1 (2015)

Wiadomości Górnicze 1 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

GOŁDA A., ŚLADOWSKI G., WIECZOREK K.: Analiza mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych zarejestrowanych w kopalni „Ziemowit”. Wiadomości Górnicze 2015, nr 1, s. 2–16, tabl. 4, rys. 7, bibliogr. poz. 20. W artykule przedstawiono wyniki badań mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych towarzyszących eksploatacji w kopalni „Ziemowit”. Stacja Geofizyki Górniczej KWK „Ziemowit” wyposażona jest w rozbudowany system obserwacji i rejestruje rocznie kilka tysięcy wstrząsów, począwszy od słabych – o energiach 102 J, aż po wysokoenergetyczne – 107 J. Przedmiotem opisywanych w artykule badań są wstrząsy towarzyszące eksploatacji pokładu 209 w bloku D – rejonu o najwyższej aktywności sejsmicznej w KWK „Ziemowit” w latach 2011–2014. Do analizy wybrano wstrząsy towarzyszące eksploatacji tej części pokładu 209 ścianą 913 – trzecią w kolejności w rejonie, prowadzoną w jednostronnym otoczeniu zrobów. W pobliżu pola ściany występowały liczne zaszłości eksploatacyjne pokładów nadległych (205/4, 206/1 i 207) oraz niewielkie dyslokacje tektoniczne.


BERGER J., BADYLAK A., GATNAR K.: Układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wiadomości Górnicze 2015, nr 1, s. 17–23, tabl. 1, rys. 3. W artykule opisano nowatorski układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA zaprojektowany i zbudowany przez Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. Opisano zastosowane urządzenia oraz doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji. Dokonano oceny pracy układu wraz z jego wpływem na poprawę bezpieczeństwa oraz efektywności ekonomicznej wykorzystania metanu.


KRZYKOWSKI R., KUBOK J., CHWAŁEK A., BROMBOSZCZ I., SAFARYJSKI A., GAWRON H.: Sposoby i urządzenia do zwalczania zagrożenia pyłowego w podziemnych zakładach górniczych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 1, s. 25–31, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono sposoby i urządzenia do odpylania powietrza kopalnianego. Opisano stacjonarne urządzenia odpylające typu UO-1000/1000 i UO-1200, o parametrach umożliwiających odpylanie prądów opływowych powietrza. Przedstawiono również wyposażenie elektryczne w zakresie zasilania i sygnalizacji pracy tych urządzeń. Przedstawiono sposób zwalczania zagrożenia pyłowego na wlocie do przodka eksploatacyjnego, przy zastosowaniu urządzenia odpylającego typu UO-1000/1000 oraz UO-630-1 bezpośrednio na wlocie do ściany.


MAŁKOWSKI P., OSTROWSKI Ł.: Ocena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 1, s. 33–43, tabl. 2, rys. 13, bibliogr. poz. 18. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wielkości deformacji zachodzących wokół wyrobiska korytarzowego, do zadanych oddziaływań statycznych i dynamicznych, w zależności od parametrów mechanicznych otaczających go skał, w układzie strop – pokład – spąg oraz różnych parametrów mechanicznych wykładki. Zaprezentowane wyniki obliczeń dotyczą wyrobiska drążonego na głębokości 1000 metrów, na które – obok ciężaru nadkładu – działa obciążenie dynamiczne wynikające ze wstrząsu o energii 106 J. Obliczenia wykonano metodą numeryczną z wykorzystaniem programu Phase2.


OGRODNIK R.: Ochrona środowiska. Część 1. Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze 2015, nr 1, s. 44–49, tabl. 2, rys. 1, bibliogr. poz. 14. W artykule przedstawiono definicję społecznej odpowiedzialności i wymieniono zagadnienia związane z jej obszarem środowiskowym. Zdefiniowano pojęcie ekoinnowacji i wymieniono jej cele. Zaproponowano zastosowanie procedury dotyczącej planowania ekoinnowacji. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę i identyfikację aspektów środowiskowych jako kluczowych etapów planowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach górniczych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!