• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2015)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

BRUDNY G., FRYMARKIEWICZ A.: Doświadczenia kopalni „Pniówek” w zakresie wzmacniania skorodowanej obudowy wyrobisk korytarzowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 1, s. 1–6, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 11. W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia silnie skorodowanej obudowy wyrobisk korytarzowych o długim czasie użytkowania. W celu niedopuszczenia do utraty nośności skorodowanej obudowy, a co za tym idzie konieczności jej przebudowy Kopalnia wypracowała skuteczny sposób jej wzmacniania bazujący na dotychczasowych doświadczeniach. Sposób polega na montażu kotwi samowiertnych-iniekcyjnych, pokryciu obudowy pierwszą warstwą torkretu, na którą instaluje się siatkę stalową i ponownym nałożeniu ostatecznej warstwy torkretu. Ostatnim etapem wzmocnienia jest podanie przez kotwie iniektu (spoiwa mineralno-cementowego). Dodatkowo elementy, które nie uległy nadmiernej korozji, zabezpieczane są przed jej działaniem przez zastosowanie inhibitora.


JENDRYŚ M., KLETA H.: Strefa zapadliskowa spowodowana uszkodzeniem obudowy szybu w świetle numeracji numerycznej metodą elementów odrębnych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 1, s. 7–14, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 7. W artykule przedstawiono wyniki symulacji uproszczonych modeli numerycznych wykonanych przy zastosowaniu metody elementów odrębnych (programu PFC2D). Szereg przeprowadzonych symulacji numerycznych pozwolił na wyciągniecie wniosków (mając na uwadze przyjęte założenia) o zachowaniu się górotworu w rejonie szybu z uszkodzoną obudową oraz o deformacjach powierzchni terenu w jego sąsiedztwie. Dla wariantów dotyczących uszkodzenia obudowy w przedziale głębokości od 180 do 90 m proces niszczenia górotworu przebiega w sposób zbliżony.


BIAŁEK J., GROMYSZ K., MIELIMĄKA R., ORWAT J.: Analiza możliwości eksploatacji górniczej w filarze ochronnym drewnianego kościółka w Jankowicach. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 1, s. 15–23, rys. 6, bibliogr. poz. 7. Kopalnie „Jankowice” i „Chwałowice” zamierzają prowadzić eksploatację górniczą pokładów 404/3 i 404/5 w rejonie zabytkowego kościoła drewnianego pw. Bożego Ciała w Jankowicach, w tym w granicach ustanowionego dla niego filara ochronnego. W artykule przedstawiono sposób wykonania i wyniki prognoz wpływów planowanej eksploatacji na budynek kościoła oraz przeanalizowano odporność tego zabytkowego obiektu na deformacje terenu górniczego. Na tej podstawie określono warunki, jakie muszą być spełnione, aby możliwe było wybranie złoża w zakresie ujętym w projekcie eksploatacji.


STACHA G., ANDRZEJCZAK S.: Doświadczenia kopalni „Murcki-Staszic” w stosowaniu uniwersalnych otworowanych stropnic górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 1, s. 24–29, rys. 8, bibliogr. poz. 2. W artykule zawarto genezę oraz przykłady zastosowania uniwersalnych otworowanych stropnic górniczych w kotwieniu wysokim do utrzymania wyrobisk górniczych w warunkach kopalni „Murcki-Staszic” ruch „Boże Dary”. Skutecznym sposobem było zastosowanie kotwi strunowych. Do zastosowania tego rozwiązania koniecznym było opracowanie sposobu połączenia kotwi z odrzwiami obudowy. Problem ten rozwiązano poprzez zastosowanie stropnic otworowanych.


WESOŁOWSKI M., KLIMAS W.: Modelowanie wpływu eksploatacji ścianowej na chodnik podścianowy. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 1, s. 30–41, tabl. 1, rys. 12, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego wpływu eksploatacji górniczej na chodnik podścianowy. Do celów symulacji komputerowej zbudowano numeryczny model górotworu, stanowiący płaską tarczę o wymiarach 200 m × 100 m. Stanowi on fizykalne oraz strukturalne odwzorowanie górotworu w rejonie pola eksploatacyjnego ściany. Na podstawie przyjętego modelu górotworu prowadzona była analiza stateczności wyrobisk w jednostronnym otoczeniu zrobów. Obliczenia numeryczne wykazały, że zastosowanie dodatkowo pasa podporowego ze spoiwa mineralnego „U” stanowi skuteczny sposób ochrony chodnika podścianowego i stwarza możliwość utrzymania jego stateczności.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!