• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2015)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

KARLIKOWSKI S., LEKAN W., SĄDEJ T., GŁUCH P.: Obudowa stalowo-betonowa kotwiona wzmacniająca zbiornik retencyjny w LW „Bogdanka” SA. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 3, s. 1–9, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 3. W artykule przedstawiono rozwiązanie wzmocnienia obudowy głowicy zbiornika retencyjnego szybowego wykonanej w konstrukcji stalowo-betonowej dwupłaszczowej kotwionej, o kształcie ściętego stożka z wytrzymałymi pierścieniami podstawowymi i normalnymi. Dwupłaszczową konstrukcję stalową wypełnia się przez system otworów wytrzymałym betonem i po powiązaniu z obudową lub górotworem łączy się ją kotwiami iniekcyjnymi z górotworem. Istniejące rozwiązania wzmocnień głowic zbiorników retencyjnych wskazują, że stanowią one korzystne rozwiązane w trudnych warunkach geologiczno-górniczych.


KAMIŃSKI P.: Konstrukcja mechanicznego manipulatora szybowego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 3, s. 10–17, rys. 17, bibliogr. poz. 6. W ogólnych założeniach mechaniczny manipulator szybowy zaprojektowany został jako nieskomplikowane urządzenie, niewykorzystujące żadnego rodzaju silników czy siłowników. Dodatkowo według pierwotnych założeń manipulator miał cechować się przejrzystą i prostą w wykonaniu konstrukcją oraz niewymagającą obsługą i serwisem. Idea działania opiera się na równoważeniu ciężaru montowanego elementu poprzez ruchomy przeciwciężar zainstalowany w tylnej części urządzenia. W artykule przedstawiono budowę zaprojektowanego i wykonanego prototypu, który powstał na potrzeby głębienia jednego z budowanych szybów.


CZAJA P., KAMIŃSKI P., FRYDRYCH K.: Upadowe jako alternatywny dla szybów sposób udostępniania złoża. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 3, s. 18–30, tabl. 1, rys. 13, bibliogr. poz. 19. W artykule zaprezentowano niektóre przypadki udostępnienia złóż podziemnych za pomocą upadowych w górnictwie zagranicznym, w tym złóż zalegających bardzo głęboko. Przeanalizowano również warunki geologiczno-górnicze w niektórych polskich zagłębiach mające pierwszoplanowy wpływ na wybór metody udostępnienia oraz związane z nimi warunki techniczne budowy wyrobisk udostępniających nachylonych zamiast szybów głębionych technologią sztucznego mrożenia górotworu.


HEYDUK A., JOOSTBERENS J., KLETA H.: Identyfikacja położenia systemu wizyjnego w szybie do analizy obrazu stanu jego obudowy. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 3, s. 31–38, rys. 14, bibliogr. poz. 9. Analiza wizyjna może być bardzo użyteczna w ocenie stanu technicznego elementów obudowy szybowej oraz podszybi, zwłaszcza w przypadku szybów bez zainstalowanych maszyn wyciągowych (np. w przypadku szybów przekształconych w studnie głębinowe). Analiza geometrii strumienia wypływającej wody może stać się podstawą do oceny zjawisk i zagrożeń hydrostatycznych w takich obiektach – o czym mowa w artykule. Współczynniki skalujące są niezbędne przy przeliczaniu odległości wyznaczonych na obrazie (mierzonych w pikselach) na odległości rzeczywiste (mierzone w metrach lub centymetrach). Również do precyzyjnej identyfikacji pionowego położenia kamery – czyli właściwej lokalizacji obserwowanego obrazu – metodą korelacji wzajemnej celowy jest pomiar tej odległości i wykorzystanie w odpowiednich zależnościach kompensacyjnych.


CZAJA P., KAMIŃSKI P., HAJTO G., PROFICZ P.: Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych – metoda betonowania ciągłego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 3, s. 40–48, tabl. 1, rys. 10, bibliogr. poz. 32. Głębienie szybów w skałach silnie zawodnionych wymaga stosowania wyrafinowanych i kosztownych technologii. Obudowa takich wyrobisk musi charakteryzować się określonymi własnościami, które ułatwią sprawną zabudowę, a na dalszym etapie inwestycji zapewnią odpowiednie parametry wytrzymałościowe. W artykule opisano koncepcję wykonywania obudowy szybów wierconych z zastosowaniem betonowania ciągłego. Mimo iż metoda jest nowa w dziedzinie górnictwa, można wykorzystać duże doświadczenie inżynierii lądowej w betonowaniu ciągłym, praktykowanym od ponad 50 lat. Duże planowane dobowe postępy prac stawiają metodą betonowania ciągłego w grupie najszybszych metod wykonywania obudowy szybów.


SIOSTRZONEK T.: Układy napędowe elektrycznych maszyn wyciągowych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 3, s. 49–53, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 6. Duża liczba kopalń w Polsce bazuje na napędzie prądu stałego (silniki obcowzbudne prądu stałego) w układzie Leonarda lub zmodernizowanym napędzie prądu stałego z tyrystorowymi przekształtnikami statycznymi. Rozwój układów energoelektronicznych doprowadził do sytuacji, w której coraz częściej bierze się pod uwagę napęd prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z pośrednich przemienników częstotliwości. Nowym typem rozwiązań może być napęd zintegrowany, gdzie koło pędne stanowi integralną część silnika. W artykule scharakteryzowano układy napędowe w różnych konfiguracjach, ze szczególnym uwzględnieniem napędu zintegrowanego i sposobu jego sterowania.


KLETA H., KUBACZKA Cz., PRZELIORZ G.: Strategiczne uwarunkowania realizacji głębienia szybów w obrębie złóż „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1- Zachód”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015, nr 3, s. 54–58, rys. 4, bibliogr. poz. 9. W artykule przedstawiono charakterystykę złóż węgla kamiennego „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” oraz warunki geologiczno-hydrogeologiczne, które są podstawą rozbudowy kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Dla modelu udostępnienia pionowego złóż „Bzie-Dębina 1-Zachód” i „Bzie-Dębina 2-Zachód”, z uwzględnieniem warunków geologiczno-hydrogeologicznych i dotychczasowych doświadczeń z budowy pierwszego szybu „1 Bzie”, wskazano na uwarunkowania, jakie należy uwzględnić w projektowaniu i głębieniu szybu wentylacyjnego „2 Bzie”.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!