• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2015)

Wiadomości Górnicze 12 (2015)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PRUSEK S., WALENTEK A.: Ocena zmian zachodzących w górotworze w bezpośrednim otoczeniu ściany. Wiadomości Górnicze 2015, nr 12, s. 610–622, tabl. 2, rys. 14, bibliogr. poz. 30.
W artykule przedstawiono model numeryczny, w którym odwzorowano sytuację zbliżania się ściany zawałowej do powierzchni uskokowej. Dokonano oceny wpływu nachylenia powierzchni uskokowej na zasięg strefy spękań w otoczeniu pokładu, w którym prowadzona jest ściana. Ponadto, przedstawiono obliczenia zmiany zasięgu strefy spękań w górotworze otaczającym wyrobisko ścianowe, z uwagi na zmienną wartość współczynnika sztywności normalnej powierzchni uskoku.


SZLĄZAK J., GRODZICKA A., CHŁOPEK A., OŻÓG Z.: Analiza zachowania się ratowników górniczych podczas trudnych akcji ratowniczych. Część 2. Wiadomości Górnicze 2015, nr 12, s. 623–633, tabl. 30, bibliogr. poz. 6.
W tej części artykułu przeanalizowano zachowania się ratowników w akcjach, w których nie posiadali oni w chwili ich rozpoczęcia wiedzy o liczbie poszkodowanych pracowników ani o warunkach akcji. Sytuacja taka występowała najczęściej podczas zapalenia metanu, a następnie pożaru w zrobach ściany. Analizę zachowań przeprowadzono według procedury opisanej w części pierwszej artykułu. Wykorzystano wywiady z pracownikami nadzoru ratowniczego CSRG oraz ankietyzację osób kierowniczych OSRG i KSRG posiadających duże doświadczenie zawodowe.


KALITA M.: Badania charakterystyki pracy pneumatycznego silnika łopatkowego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 12, s. 635–640, tabl. 1, rys. 10, bibliogr. poz. 6.
W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyki pracy łopatkowego silnika pneumatycznego przeznaczonego do zabudowy w układzie napędowym wciągnika łańcuchowego. Badania prowadzono dla kilku konfiguracji silnika. Określono zależność pomiędzy momentem obrotowym, a prędkością obrotową. Jako kryterium oceny przydatności danego rozwiązania wirnika przyjęto możliwość uzyskania przez silnik momentu obrotowego na założonym nominalnym poziomie oraz założonej nominalnej prędkości obrotowej przy możliwie małych wartościach ciśnienia zasilania.

PACZEŚNIOWSKI K.: Ocena pracy stalowych odrzwi typu ŁP na podstawie stanowisk badań. Wiadomości Górnicze 2015, nr 12, s. 641–650, tabl. 6, rys. 15, bibliogr. poz. 8.
W artykule przedstawiono wytrzymałościowo-deformacyjne kryteria oceny pracy łukowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, które zostały wyznaczone na podstawie analizy wyników stanowiskowych badań odrzwi obudowy typu ŁP o wielkości 10-12, wykonanych z kształtownika V29÷V36. Określono również typowe uszkodzenia elementów odrzwi obudowy (łuków i strzemion), które mogą wystąpić podczas stanowiskowych badań odrzwi.


CIEPIELA B., REBETA J.: Od kopalni węgla kamiennego „Czeladź” do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Wiadomości Górnicze 2015, nr 12, s. 653–655, tabl. 1, rys. 3, bibliogr. poz. 8.
W artykule przedstawiono zarys historyczny Kopalni Węgla Kamiennego „Czeladź” od jej powstania (1858 r.) po likwidację (1996 r.) oraz historię powstania (2001 r.), zadania i strukturę organizacyjną Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń .


BOJARSKA K., BZOWSKI Z.: Ochrona środowiska. Część 10. Ocena zawartości rtęci w węglu kamiennym polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wiadomości Górnicze 2015, nr 12, s. 657–662, tabl. 6, rys. 4, bibliogr. poz. 10.
W artykule zaprezentowano wyniki badań rtęci w węglach kamiennych eksploatowanych w polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz statystyczną ocenę tych zawartości. Przeprowadzono ocenę zależności pomiędzy zawartością węgla i siarki całkowitej a zawartością rtęci. Ustalono zależności pomiędzy lokalizacją kopalni na terenie polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jako miejsca pobrania próbek węgla kamiennego a zawartością rtęci. W badanym węglu kamiennym stwierdzono istotne zależności pomiędzy zawartością rtęci a ilościami węgla i siarki.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!