• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2016)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 3 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

STRZAŁKOWSKI P.: Analiza skojarzonego oddziaływania eksploatacji górniczej i warunków geologicznych na obiekt na powierzchni. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 3, s. 1–9, tabl. 4, rys. 5, bibliogr. poz. 8. W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące analizy wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na wybrany obiekt. Przeanalizowano wyniki pomiarów niwelacyjnych oraz dokonano obliczeń wartości wskaźników deformacji za pomocą teorii S. Knothego. Dokonano również analizy czasu występowania wskaźników deformacji wywołanych rozpatrywaną eksploatacją górniczą. Poddano również analizom wpływ wstrząsów oraz możliwość oddziaływania zjawiska sufozji na budynek z uwagi na położenie wychodni strefy uskokowej na spągu utworów czwartorzędu. Wyniki analiz wskazały na wystąpienie niewielkich wartości wskaźników deformacji w analizowanym okresie i brak szkodliwości wstrząsów górotworu dla budynków.


SIEŃKO R., BEDNARSKI Ł., HOWIACKI T.: Monitorowanie górotworu oraz tunelu podczas drążenia i jego eksploatacji. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 3, s. 10–16, rys. 6, bibliogr. poz. 14. Podobnie jak w przypadku większości konstrukcji geotechnicznych, istnieją trudności związane z odzwierciedleniem pracy rzeczywistego obiektu (tunelu) za pomocą jego modelu numerycznego. Zasadne jest zatem zweryfikowanie założeń projektowych już na etapie realizacji obiektu w taki sposób, który dostarczy inżynierowi wiarygodnych informacji przy maksymalnym ograniczeniu nakładu pracy, potrzebnego na pozyskiwanie i analizę danych. W artykule zaprezentowano współczesne możliwości pomiarowe wykorzystywane w automatycznych systemach monitorowania konstrukcji tuneli oraz otaczającego ich górotworu.


WICHER A., PITURA D., BUCZYŃSKI A.: Wyposażenie tuneli drogowych w Polsce na przykładzie Gliwic i Gdańska. Komunikat. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 3, s. 17–22, tabl. 5, rys. 5, bibliogr. poz. 4. W artykule omówiono regulacje prawne w zakresie wyposażenia technicznego tuneli drogowych obowiązujące w Unii Europejskiej oraz proces ich wdrożenia przez Polskę. Na przykładzie tuneli w Gdańsku i Gliwicach omówiono systemy: wentylacja, monitoring video, łączność radiowa dla służb ratunkowych, łączność SOS, organizacja ruchu drogowego, zarządzanie i sterowanie tunelem, system alarmowania pożarowego, dźwiękowy system ostrzegawczy, pomiar jakości powietrza, oświetlenie ogólne tunelu, oświetlenie orientacyjne LED, oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie kanału technicznego i przejść ewakuacyjnych, zasilanie.


BERA P., MORYKSIEWICZ S.: Klapy pożarowe w systemach wentylacji tuneli. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 3, s. 23–26, rys. 4, bibliogr. poz. 3. Zgodnie z przepisami polskiego prawa w przypadku tuneli o długości przekraczającej tysiąc metrów niezbędne jest stosowanie systemów wentylacji poprzecznej. W tym celu zazwyczaj stosuje się kanał wentylacyjny prowadzony wzdłuż tunelu, tak aby równomiernie na całej długości tunelu rozmieścić punkty wyciągowe. Taki system zapewnia równomierne przewietrzanie tunelu. W przypadku pożaru wybrane klapy zostają całkowicie otwarte, a pozostałe zamknięte tak, aby dym powstały w wyniku pożaru był usuwany z określoną wydajnością przez otwarte klapy.


CIEPIELA B.: Szyby górnicze na terenie ziemi psarskiej. Komunikat. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 3, s. 27–32, tabl. 3, rys. 7, bibliogr. poz. 16. Do udostępniania pokładów węgla na terenie ziemi psarskiej, na którym eksploatowano węgiel w uruchomionych tam kopalniach, wykonywano połączenia z powierzchnią (były to dowierzchnie, upadowe i szyby górnicze). Niektóre z szybów były bardzo płytkie z uwagi na małą głębokość eksploatacji. Niektóre z szybów można nazwać szybikami, bowiem ich głębokość niejednokrotnie wynosiła zaledwie 10÷20 m. Dziś trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile było na terenie ziemi psarskiej (Gródków, Malinowice, Psary, Strzyżowice) szybów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!