• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 10 (2016)

Wiadomości Górnicze 10 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PRUSEK S., RAJWA S., PIERSZALIK R.: Ocena właściwości skał wokół wyrobiska korytarzowego w sąsiedztwie uskoków pokładowych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 10, s. 550–559, tabl. 9, rys. 11, bibliogr. poz. 25. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym często występują uskoki charakteryzujące się niewielkim zrzutem, nieprzekraczającym grubości pokładu – są to tzw. uskoki pokładowe, określane też jako uskoki drobne. Uskoki te mogą stwarzać problemy w utrzymaniu stateczności wyrobisk oraz ograniczając postęp robót górniczych. Dotychczasowe prace głównie odnoszą się do określenia zmian właściwości skał w sąsiedztwie uskoków o zrzutach średnich, dużych i bardzo dużych, natomiast niewiele jest informacji w tym zakresie na temat uskoków pokładowych. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych przez pracowników Głównego Instytutu Górnictwa dotyczących określenia właściwości skał w sąsiedztwie uskoków pokładowych.


RAJWA S., HILDEBRANDT R., TUREK M., WRANA A., PIERSZALIK R., KRZEMIEŃ A.: Próba oszacowania zasięgu strefy procesu podziemnego zgazowania węgla w kopalni „Wieczorek” na podstawie badań otoczenia georeaktora. Wiadomości Górnicze 2016, nr 10, s. 560–568, tabl. 7, rys. 10, bibliogr. poz. 15. W artykule opisano problematykę określenia zasięgu strefy oddziaływań procesu podziemnego zgazowania węgla w kopalni „Wieczorek”, na podstawie badań zmian strukturalnych górotworu w otoczeniu georeaktora. Podstawą przedstawionych wyników są zarówno badania in situ w otworach wywierconych po zakończeniu eksperymentu PZW, obejmujące szereg obserwacji endoskopowych w otworach wykonanych w otoczeniu georeaktora, jak i oględziny rdzeni wiertniczych z tych otworów. Celem badań było wstępne określenie zasięgu oddziaływania procesu PZW zarówno w pokładzie 501, jak i w górotworze otaczającym.


ROTKEGEL M.: Program komputerowy wspomagający dobór obudowy wyrobisk korytarzowych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 10, s. 569–575, tabl. 2, rys. 9, bibliogr. poz. 6. Stalowa obudowa odrzwiowa jest jednym z podstawowych sposobów zabezpieczania wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego. W tym celu stosowane są różnego typu odrzwia wykonywane z kształtowników o różnych parametrach przekrojowych, walcowanych z różnych gatunków stali. Dobór odpowiedniego typu obudowy odbywa się najczęściej na podstawie zasady doboru obudowy. W artykule zaprezentowano nowo opracowany program komputerowy umożliwiający sprawne dobranie obudowy do warunków geologiczno-górniczych.


STANIENDA K.: Produkcja górnicza podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2015 roku. Wiadomości Górnicze 2016, nr 10, s. 577–588, tabl. 1, bibliogr. poz. 19. W artykule dokonano analizy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2015 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, z grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne, nuklearne, i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe.


CIEPIELA B.: Kopalnia Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów”, 1815–1999. Wiadomości Górnicze 2016, nr 10, s. 589–596, tabl. 6, rys. 5, bibliogr. poz. 12. W artykule przedstawiono zarys wiadomości z historii górnictwa węgla kamiennego na terenie Sosnowca i funkcjonujących tam w przybliżeniu 50 małych, średnich i dużych kopalniach. Sosnowiec był ważnym ośrodkiem górnictwa również w skali kraju. W artykule szczegółowiej omówiono historię kopalni „Niwka-Modrzejów” historii.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!