• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2016)

Wiadomości Górnicze 12 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

PYTEL W., MERTUSZKA P., FABIAŃCZYK E., FUŁAWKA K.: System obserwacji stropu bezpośredniego oparty na wklejanej kotwi oprzyrządowanej. Wiadomości Górnicze 2016, nr 12, s. 654–664, tabl. 1, rys. 15, bibliogr poz. 4. W artykule przedstawiono założenia oraz projekt systemu pomiarowego pozwalającego na prowadzenie obserwacji zachowania się stropu bezpośredniego bazującego na wysoce zaawansowanych technologicznie narzędziach pomiarowych w postaci kotwi oprzyrządowanych tensometrami foliowymi. System pomiarowy wykorzystuje powszechnie stosowane w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. kotwie wklejane o długości 1,8 m oraz dedykowany do tego celu niezależny system akwizycji danych pomiarowych.


BIEGUN D.: Metoda oznaczenia warstw geologicznych na mapach cyfrowych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 12, s. 665–671, rys. 14, bibliogr. poz. 6. W artykule przedstawiono autorską koncepcję opracowania rozwiązania aplikacyjnego w środowisku mapy cyfrowej, które pozwala na przedstawienie dowolnej struktury geologicznej zarówno podczas drążenia wyrobisk udostępniających jak i wyrobisk eksploatacyjnych, co jest zagadnieniem o wysokim stopniu złożoności. Zastosowano technologię bloków dynamicznych w połączeniu z metodami obiektu pozwalającymi na wprowadzanie niezbędnych modyfikacji do reprezentacji graficznej bloku dynamicznego. Założono, iż poszczególne obiekty będą generowane na wyznaczonych warstwach w systemie „AutoCAD” bez wykorzystania bardziej zaawansowanych wersji.


DUŻY S., DYDUCH G., PREIDL W., CZEMPAS A.: Dobór obudowy wyrobiska korytarzowego w zmiennych warunkach geologicznych. Wiadomości Górnicze 2016, nr 12, s. 672–681, tabl. 2, rys. 18, bibliogr. poz. 21. W artykule przedstawiono doświadczenia z optymalizacji konstrukcji obudowy upadowej transportowej drążonej z powierzchni terenu. Przy doborze obudowy należało uwzględnić nie tylko zmienne warunki geologiczne wzdłuż wybiegu wyrobiska ale również specyfikę lokalizacji, funkcję docelową i pomocniczą oraz konieczność połączenia z wyrobiskami o charakterze zabytkowym. Tak szeroki zakres wymagań spowodował konieczność zastosowania na stosunkowo krótkim wybiegu wyrobiska kilku zróżnicowanych konstrukcji obudowy w sposób zapewniający ich wzajemne, płynne połączenie przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości obudowy i stateczność konstrukcji na poziomie wymaganym dla wyrobisk kapitalnych.


DRENDA J., KOCH N.: Badanie wpływu długości fal świetlnych na widoczność w sztucznym zadymieniu. Wiadomości Górnicze 2016, nr 12, s. 683–686, tabl. 3, rys. 2, bibliogr. poz. 14. W artykule poruszono problem poprawy widoczności w środowisku zadymionym. Przedstawione zostały wybrane wstępne badania dotyczące wpływu długości fal świetlnych widzialnych dla oka ludzkiego na widoczność w zadymieniu. W tym celu wzięto pod uwagę pięć podstawowych długości fal (kolorów): ultrafiolet, niebieski, zielony, bursztynowy, czerwony. Pomiary natężenia światła poszczególnych fal wykonano pięciokrotnie w sześciu stanach pomiarowych, uśredniono oraz obliczono transmitancję.


POGONOWSKI T.: Analiza struktury wiekowej oraz wykształcenia osób które skorzystały z osłon socjalnych w okresie od maja 2015 r. do czerwca 2016 r. Wiadomości Górnicze 2016, nr 12, s. 687–696, tabl. 4, rys. 14, bibliogr. poz. 4. Analiza struktury wiekowej oraz wykształcenia osób, które skorzystały z osłon socjalnych, wykazuje pozytywne zmiany związane z restrukturyzacją zatrudnienia w tym m.in. ze wzrostem poziomu wykształcenia. Biorąc pod uwagę obecny stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz skalę odejść z wykorzystaniem mechanizmu osłon socjalnych, nie można jednoznacznie potwierdzić występowania zjawiska tzw. luki kompetencyjnej. Należy wskazać na konieczność racjonalnej i uzasadnionej polityki zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego również z wykorzystaniem mechanizmów alokacji pracowników.


CIEPIELA B.: Dawne górnictwo węglowe w Sławkowie. Wiadomości Górnicze 2016, nr 12, s. 697–700, tabl. 4, rys. 2, bibliogr. poz. 6. W artykule omówiono w zarysie historię górniczą miasteczka Sławków. Przede wszystkim omówiono początki i rozwój wydobywania węgla w położonych tam płytkich małych kopalniach. I choć informacje źródłowe o sławkowskich kopalniach węgla są szczątkowe, to jednak Sławków przez około 90 lat wydobywania węgla tworzył również historię górnictwa węglowego Zagłębia Dąbrowskiego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!