• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2016)

Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4 (2016)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

DUŻY S., GŁUCH P., ŚLEDŹ T., KLEIBERT P., RATAJCZAK A.: Geotechniczne aspekty utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik w świetle doświadczeń kopalni „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Knurów”. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 4, s. 1–13, tabl. 4, rys. 10, bibliogr. poz. 27. Wieloletnie doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Knurów”, sięgające początku lat 90. XX wieku, w zakresie ochrony skrzyżowania ściana-chodnik podścianowy, opierają się na zastosowaniu niskiego kotwienia, zapewniając szybką przebudowę przenośnika ścianowego, komfort pracy na skrzyżowaniu i uniknięcie problemów likwidacji chodnika za frontem ściany związanych z demontażem podciągów stalowych i problemów wynikłych z demontażem kotwi (pękanie tulei kotwi strunowych). Przykotwienie obudowy – o czym w artykule – prowadzono w latach 2004–2016.


STRZAŁKOWSKI P., DYLEWICZ D.: Prędkość postępu wybierania a wielkość deformacji terenu górniczego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 4, s. 14–18, tabl. 2, rys. 7, bibliogr. poz. 10. W artykule przedstawiono analizę wpływu prędkości postępu frontu na przebieg deformacji terenu górniczego. Do obliczeń zastosowano program DEFK-Win, oparty na modelu S. Knothego. Przyjęto wartości parametru c na podstawie analiz wyników pomiarów znanych z literatury oraz na podstawie doświadczeń własnych. Analiza wyników obliczeń, przeprowadzona w ramach tego artykułu, potwierdza wpływ prędkości postępu frontu wybierania na prędkość i przyśpieszenie obniżeń terenu górniczego. W artykule wskazano na dalsze kierunki badań, jakie winny być prowadzone w celu zwiększenia jakości prognoz chwilowych wartości wskaźników deformacji.


STRZAŁKOWSKA E., PREIDL W.: Wybrane zabytki górnicze Tarnowskich Gór. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 4, s. 19–26, rys. 10, bibliogr. poz. 18. W artykule opisano budowę geologiczną rejonu Tarnowskich Gór, zaliczanego do śląsko-krakowskiego obszaru złożowego rud cynku i ołowiu. Zarysowano dzieje górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie Tarnowskich Gór od czasów rzymskich do początku XX wieku. Scharakteryzowano podziemne wyrobiska Zabytkowej Kopalni Srebra, a także Sztolnię Czarnego Pstrąga, odcinka „Fryderyk” między szybami „Ewa” i „Sylwester”. Zaproponowano nowy szlak geoturystyczny.


KLIMAS W., MADAJ M.: Mineralne górnicze spoiwa modyfikowane włóknami polipropylenowymi. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 4, s. 27–32, tabl. 8, rys. 5, bibliogr. poz. 14. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań laboratoryjnych spoiw mineralnych na bazie wybranych ubocznych produktów spalania (mieszanina popiołów lotnych i piasków ze złóż fluidalnych) z cementem portlandzkim i zbrojeniem rozproszonym. Jako zbrojenie rozproszone zastosowano włókna polipropylenowe o długości 12 mm. Oznaczono wytrzymałości na ściskanie i zginanie próbek z/i bez zbrojenia rozproszonego.


KRAVETS V.G., ZAICHENKO S.V.: Poprawa stateczności drążonego tunelu poprzez zagęszczanie gruntu. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2016, nr 4, s. 33–41, tabl. 1, rys. 12, bibliogr. poz. 8. Przedstawiono podstawy teoretyczne metody poprawy właściwości geotechnicznych górotworu w trakcie drążenia tunelu polegającej na zagęszczaniu warstw gruntu. Do tego celu wykorzystano charakterystykę odkształceniową gruntu i interakcję na kontakcie urządzenia zagęszczającego z gruntem. Tym sposobem uzyskuje się zwiększenie granicznej nośności warstw gruntu, ułatwiając tym samym proces drążenia tunelu. Wyniki, uzyskane za pomocą proponowanego modelu, pozwalają określić parametry strefy odkształceń sprężystych i plastycznych, co jest konieczne do określenia obciążenia obudowy.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!