• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 3 (2017)

Wiadomości Górnicze 3 (2017)
Cena: 33,21 pln

STRESZCZENIA

MANOWSKA A., RYBAK A.: Przyszłość węgla kamiennego w Polsce na tle pozostałych nośników energii. Wiadomości Górnicze 2017, nr 3, s. 124–131, tabl. 4, rys. 4, bibliogr. poz. 15. W artykule dokonano analizy krajowego rynku energetycznego oraz porównano węgiel kamienny z takimi nośnikami energii, jak: gaz ziemny, ropa naftowa, energia jądrowa, odnawialne źródła energii. Autorki przytoczyły opinie ekspertów, co umożliwiło ocenę przyszłej przydatności poszczególnych paliw do produkcji energii pierwotnej względem najistotniejszych kryteriów.


WYGANOWSKA M.: Znaczenie emerytur w zmniejszaniu liczby pracowników dołowych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Wiadomości Górnicze 2017, nr 3, s. 132–135, tabl. 2, rys. 2, bibliogr. poz. 7. Przepisy górnicze wymagają zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego pracowników o szczególnych kwalifikacjach, co powinno mieć zasadniczy wpływ na prowadzony  proces restrukturyzacji personelu. Czasami nawet determinuje utrzymanie dalszego zatrudnienia pracowników z już nabytymi uprawnieniami emerytalnymi, aby uzupełnić powstające na bieżąco w tym zakresie niedobory. Poszukując oszczędności i tnąc koszty produkcji – o czym mowa w artykule – nie trzeba koncentrować się tylko na zwolnieniach, przynoszących szybką poprawę wskaźników finansowych, ale generujących wtórnie znaczące koszty społeczne i socjalne.


RYBAK A., WŁODARCZYK E.: Geomarketing jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie górniczym. Wiadomości Górnicze 2017, nr 3, s. 136–143, rys. 9, bibliogr. poz. 19. W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania geoinformacyjnego w zakresie analiz geomarketingowych. Podczas analizy posłużono się danymi na temat autoryzowanych sprzedawców węgla Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Narzędzia te umożliwiają prowadzenie szeroko zakrojonej analizy zachowania klientów, konkurentów, sieci dystrybucji, produktu.


RYBAK A., MANOWSKA A.: Przyszłość gazu ziemnego jako substytutu węgla w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wiadomości Górnicze 2017, nr 3, s. 144–152, tabl. 2, rys. 13, bibliogr. poz. 14. W artykule przedstawiono wartości gazu ziemnego jako nośnika energii pierwotnej będącego w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Pod uwagę wzięto i poddano analizie głównie takie czynniki, jak: poziom rodzimych zasobów, cena gazu ziemnego, aspekt ekologiczny jego użytkowania. W analizie posłużono się modelami matematycznymi: ARIMA, ekonometrycznym modelem wahań sezonowych.


CIEPIELA B., TRZCIONKA T.: Historia kopalń węgla kamiennego w Strzyżowicach. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 3, s. 153–159, tabl. 2, rys. 8, bibliogr. poz. 10. Strzyżowice, na jej terenie w zasięgu tzw. Zagłębia Strzyżowskiego (mapa Hempla z 1856 r.) powstawały jedne z pierwszych kopalń węgla kamiennego na obszarze nazywanym Zagłębiem Dąbrowskim. W artykule podano rys historyczny kopalń wydobywających węgiel przez 78 lat (1824–1902) w Strzyżowicach. Opisano pokrótce każdą z pięciu istniejących tam onegdaj kopalń.


PROBIERZ K., JOŃCZY I., GAWOR Ł.: Historia i współczesność – kopalnia soli w Berchtesgaden. Komunikat. Wiadomości Górnicze 2017, nr 3, s. 160–164, rys. 6, bibliogr. poz. 12. Alpejskie złoża soli kamiennej należą do formacji solnej rozciągającej się w Niemczech oraz Austrii: od Hall w Tyrolu, przez Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Bad Ischl, Altausee, aż po Wiedeń. W artykule przedstawiono zarys budowy geologicznej oraz charakterystykę złoża w Berchtesgaden, zlokalizowanego na terenie Północnych Alp Wapiennych. W rejonie tym, od 1517 roku, nieprzerwanie działa kopalnia, w której sól wydobywa się metodą otworową na zasadzie ługowania złoża. Zwrócono uwagę na rodzaj występującej w Berchtesgaden soli, przedstawiono zarys historii kopalni, jak również sposób eksploatacji złoża.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!