• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Wiadomości Górnicze 12 (2017)

Wiadomości Górnicze 12 (2017)
Cena: 0,00 pln

STRESZCZENIA

SPANDEL D., NAGRODZKI G., KUŹMA K., KAMIŃSKI P., CHOLEWA M.: Projektowanie trasy urządzenia pomocniczego z wciągnikiem elektrycznym z uwzględnieniem modeli numerycznych obudowy. Wiadomości Górnicze 2017, nr 12, s. 578–586, tabl. 1, rys. 8, bibliogr. poz. 6. Wysoka pozycja Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA na rynku usług budownictwa górniczego wymaga ciągłego rozwoju w zakresie stosowania nowych urządzeń i systemów obejmujących prace szybowe. W artykule przedstawiono rozwiązanie obejmujące transport urobku i materiałów z wykorzystaniem urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym. Określono uwarunkowania prawne oraz przeprowadzono analizę porównawczą układu transportu z układami transportu realizowanymi przez górnicze wyciągi szybowe (GWSz). Przedstawiono tok projektowania i obliczenia niezbędne do zaprojektowania trasy urządzenia pomocniczego. Przedstawione rozwiązania przyczynią się do ograniczenia kosztów, zmniejszenia energochłonności procesu, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi.


STAWOWIAK M., ŻOŁNIERZ M.: Zagadnienie sprzężenia ciernego lin nośnych górniczych wyciągów szybowych. Wiadomości Górnicze 2017, nr 12, s. 587–594, tabl. 2, rys. 13, poz. bibliogr. 12. Artykuł przedstawia zagadnienie sprzężenia ciernego występującego między liną nośną a wykładziną cierną koła pędnego wyciągu szybowego bardzo istotnego z uwagi na bezpieczeństwo transport ludzi. Przedstawiono wykładziny cierne dopuszczone do stosowania w polskim górnictwie oraz ich podstawowe własności mechaniczne. Opisano laboratoryjne oraz eksploatacyjne metody oceny stanu sprzężenia ciernego. Artykuł przedstawia innowacyjne mobilne stanowisko badawcze opracowane w Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.


JAGODZIK SZ., ŚMIGIELSKI J., MARCHEWKA A., KUCZ D., RATUSZNY K., KAMIŃSKI P.: System transportu pionowego do zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni „Łagisza”. Wiadomości Górnicze 2017, nr 12, s. 595–603, rys. 14, bibliogr. poz. 7. Przedmiotem inwestycji była budowa linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW dla Tauron Wytwarzanie SA, Oddział Elektrownia „Łagisza” w Będzinie. Zadaniem instalacji jest umożliwienie transportu węgla z poziomu 0,00 budynku głównego kotłowni bloków na taśmociąg głównej dostawy węgla do kotłów zlokalizowanych na poziomie +32,7 m w rejonie po zdemontowanym kotle nr 3. Parametry instalacji miały umożliwiać osiągnięcie wydajności transportu węgla na poziomie 40 t/h. Instalacja została oparta na idei transportu pionowego kubłami urobkowymi o objętości 6 m3 oraz poziomego – wysokowydajnego przenośnika zgrzebłowego. W artykule opisano w skrócie metodykę przeprowadzonych obliczeń sprawdzających do konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie oraz wyładunek kubłów.


GRODZICKA A., SZLĄZAK J., BUCHWALD P., DOPIERAŁA J.: Analiza częstości akcji serca ratownika górniczego – część 3. Wiadomości Górnicze 2017, nr 12, s. 604–609, tabl. 15, rys. 1, bibliogr. poz. 2. W trzeciej części cyklu artykułów przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie OSRG w Bytomiu w komorze ćwiczebnej podczas wykonywania ćwiczeń na młocie podciągowym. Badana grupa liczyła 125 ratowników górniczych, gdzie poddano analizie częstość akcji serca na minutę, uwzględniając wiek ratownika oraz kolejność wykonywanych ćwiczeń na urządzeniu wysiłkowym.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!