• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Projekty unijne - Profesjonalne Jaworzno

Informacja o wyniku postępowania - staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 01 lipca 2014

Informacja o wyniku postępowania - staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 26 czerwca 2014

Staże zawodowe - ekonomiści

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 16 czerwca 2014

Staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 23 maja 2014

Informacja o wyniku postepowania - kurs ksiegowości dla MSP

PokażUkryj
Utworzono: środa, 19 marca 2014

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs ksiegowości dla MSP

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 04 marca 2014

Informacja o wyniku postepowania - staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: środa, 19 czerwca 2013

Staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: środa, 29 maja 2013

Informacja o wyniku postępowania - nabór kadry pedagogicznej - 3 edycja

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 30 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postępowania - kursy specjalistyczne - 3 edycja

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 18 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postępowania - kadra zarządzająca - trener szkolenia edukacja antydyskryminacyjna

PokażUkryj
Utworzono: środa, 17 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postępowania - nabór kadry pedagogicznej - 2 edycja

PokażUkryj
Utworzono: środa, 17 kwietnia 2013

Nabór kadry pedagogicznej - 3 edycja

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 16 kwietnia 2013

Nabór kadry pedagogicznej - 2 edycja

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 05 kwietnia 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs animatora czasu wolnego

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 04 kwietnia 2013

Nabór kadry zarządzającej - trener szkolenia edukacja antydyskryminacyjna

PokażUkryj
Utworzono: środa, 03 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postepowania - kursy specjalistyczne - 2 edycja

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 28 marca 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs sommeliera

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 11 marca 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs księgowości

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 11 marca 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs technologie multimedialne

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 11 marca 2013

Informacja o wyniku postepowania - nabór kadry kursy

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 26 lutego 2013

Informacja o wyniku rekrutacji

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 22 lutego 2013

Informacja o wyniku postępowania - nabór kadry pedagogicznej

PokażUkryj
Utworzono: środa, 20 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs carvingu

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs kompleksowej obsługi grup konferencyjnych i turystycznych

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs barmana

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs baristy

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry pedagogicznej - Wykładowca zajęć pozalekcyjnych, Nauczycieli, Specjalista/ka ds. informatyki, Doradca zawodowy

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 05 lutego 2013

Ogłoszenie dotyczy projektu: "Profesjonalne Jaworzno" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Działania 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego".

Realizator projektu - Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, oraz Partner - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5, poszukuje osób do pracy w przedmiotowym projekcie na stanowiskach:

1. Wykładowca zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (etap praktyczny):

a) kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla dwóch grup uczniów/uczennic, każda grupa będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

b) kwalifikacje zawodowe kucharza:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla dwóch grup uczniów/uczennic, każda grupa będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

c) kwalifikacje zawodowe kelnera:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie kelner,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla jednej grupy uczniów/uczennic, która będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

d) kwalifikacje zawodowe technika ekonomisty:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla jednej grupy uczniów/uczennic, która będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

2. Nauczycieli:

a) matematyki:

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki w wymiarze 30 h, uwzględniającego zastosowanie technologii ICT w procesie dydaktycznym,
- wykorzystanie w toku zajęć blendy learningu,
- przeprowadzenie kursu dla dwóch grup uczniów/uczennic, każda grupa będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na "wejście" i "wyjście", analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

b) języka angielskiego zawodowego dla hotelarzy:

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzaminu potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego zawodowego dla hotelarzy w wymiarze 30 h, uwzględniającego zastosowanie technologii ICT w procesie dydaktycznym,
- wykorzystanie w toku zajęć blendy learningu,
- przeprowadzenie kursu dla jednej grupy uczniów/uczennic, liczącej 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza, (pomiar co dwa miesiące),
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

3. Specjalista/ka ds. informatyki

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 3 letnie,
- doświadczenie w obszarze zarządzania witrynami internetowymi,
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- gromadzenie oraz analizowanie materiałów w celu umieszczenia na stronie internetowej realizatora projektu,
- umieszczanie materiałów na stronie internetowej (tekst, multimedia),
- archiwizacja w formie wydruków wszystkich materiałów publikowanych w zakładce poświęconej projektowi,
- bieżący nadzór nad funkcjonowaniem zakładki poświęconej projektowi na stronie internetowej realizatora,
- konfiguracja platformy Moodle i jej administrowanie,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

4. Doradca zawodowy:

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe/pokrewne lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie zawodowe (prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, kursów),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu "Rynek pracy - perspektywy rozwoju" w wymiarze 35 h,
- przeprowadzenie kursu dla dziesięciu grup uczniów/uczennic, grupa będzie liczyła 6 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na "wejście" i "wyjście", analiza porównawcza, (pomiar co dwa miesiące),
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach doradcy zawodowego,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania ofert: 15 lutego 2013 r. do godz. 9:00 w siedzibie Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, pok. 104 lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi 5 w Jaworznie.

Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 25 lutego 2013 r.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: nabór na stanowisko ......... w ramach projektu "Profesjonalne Jaworzno". Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. w Katowicach. (www.gornicza.com.pl) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie (www.zsp4.jaworzno.edu.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)"

Rekrutacja uczestników

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 04 lutego 2013

Informacja o wyniku postępowania - kadra zarządzająca

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 15 stycznia 2013

Harmonogram zajęć

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 04 stycznia 2013

Nabór kadry zarządzającej

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 04 stycznia 2013

Rozpoczyna się nabór kandydatów!

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 04 stycznia 2013

Projekt "Profesjonalne Jaworzno" realizowanyjest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Działania 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego". Realizatorem projektu jest Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30. Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5.

Główny cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Jaworznie w wyniku realizowanego w okresie od stycznia 2013r. do grudnia 2014r. programu rozwojowego szkoły.

Oferta zajęć:

1. Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych przygotowujące do egzaminów zawodowych
w części praktycznej:
- kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa
- kwalifikacje zawodowe technika ekonomisty
- kwalifikacje zawodowe kucharza
- kwalifikacje zawodowe kelnera
Uczniowie otrzymają pakiety pomocy dydaktycznych, które pozwolą im w najlepszy i najbardziej dla nich komfortowy sposób przygotować się do egzaminów zawodowych.

2. Letnie staże zawodowe (4 tygodniowe). Stypendium stażowe 1500 zł. brutto, zwrot kosztów dojazdu
i ubranie do pracy.

3. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające wybrane kompetencje kluczowe: dodatkowe zajęcia z matematyki
i języka angielskiego zawodowego z zastosowaniem technologii ICT.

4. Organizacja zawodowych kursów kwalifikacyjnych: kurs barmana, baristy, sommeliera, carvingu, kompleksowa obsługa grup konferencyjnych i turystycznych, kurs księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, technologie multimedialne. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty.

5. Program doradztwa zawodowego: realizacja programu "Rynek pracy - perspektywy rozwoju" uwzględniającego rozpoznanie predyspozycji zawodowych i ukazanie potrzeb rynku pracy, kształtowanie świadomości i wrażliwości w obszarze gendermainstreaming. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
W wyniku wybchu metanu, który miał miejsce w grudniu 2018 r., w kopalni CSM życie straciło 13 górników, w tym 12 Polaków

Poszli po ciała górników

Czescy ratownicy górniczy weszli w miniony poniedziałek,15 kwietnia, do otamowanej...
W trakcie konferencji w Stonawie szefowie OKD i służb ratowniczych przedstawili plan penetracji wyrobiska, w którym zginęło 13 górników

Akcję przeprowadzą czescy ratownicy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w kwietniu czescy ratownicy...
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, inicjatywa Coal Regions in Transition to historyczna szansa dla Śląska na zbudowanie silnego przemysłowego regionu

Jaki będzie Śląsk w 2030 roku?

Jak będzie wyglądał region za 10 lat? Na rozwój jakich...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!