• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Projekty unijne - Profesjonalne Jaworzno

Informacja o wyniku postępowania - staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 01 lipca 2014

Informacja o wyniku postępowania - staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 26 czerwca 2014

Staże zawodowe - ekonomiści

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 16 czerwca 2014

Staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 23 maja 2014

Informacja o wyniku postepowania - kurs ksiegowości dla MSP

PokażUkryj
Utworzono: środa, 19 marca 2014

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs ksiegowości dla MSP

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 04 marca 2014

Informacja o wyniku postepowania - staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: środa, 19 czerwca 2013

Staże zawodowe

PokażUkryj
Utworzono: środa, 29 maja 2013

Informacja o wyniku postępowania - nabór kadry pedagogicznej - 3 edycja

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 30 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postępowania - kursy specjalistyczne - 3 edycja

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 18 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postępowania - kadra zarządzająca - trener szkolenia edukacja antydyskryminacyjna

PokażUkryj
Utworzono: środa, 17 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postępowania - nabór kadry pedagogicznej - 2 edycja

PokażUkryj
Utworzono: środa, 17 kwietnia 2013

Nabór kadry pedagogicznej - 3 edycja

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 16 kwietnia 2013

Nabór kadry pedagogicznej - 2 edycja

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 05 kwietnia 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs animatora czasu wolnego

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 04 kwietnia 2013

Nabór kadry zarządzającej - trener szkolenia edukacja antydyskryminacyjna

PokażUkryj
Utworzono: środa, 03 kwietnia 2013

Informacja o wyniku postepowania - kursy specjalistyczne - 2 edycja

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 28 marca 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs sommeliera

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 11 marca 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs księgowości

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 11 marca 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs technologie multimedialne

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 11 marca 2013

Informacja o wyniku postepowania - nabór kadry kursy

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 26 lutego 2013

Informacja o wyniku rekrutacji

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 22 lutego 2013

Informacja o wyniku postępowania - nabór kadry pedagogicznej

PokażUkryj
Utworzono: środa, 20 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs carvingu

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs kompleksowej obsługi grup konferencyjnych i turystycznych

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs barmana

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry - kursy specjalistyczne - kurs baristy

PokażUkryj
Utworzono: czwartek, 14 lutego 2013

Nabór kadry pedagogicznej - Wykładowca zajęć pozalekcyjnych, Nauczycieli, Specjalista/ka ds. informatyki, Doradca zawodowy

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 05 lutego 2013

Ogłoszenie dotyczy projektu: "Profesjonalne Jaworzno" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Działania 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego".

Realizator projektu - Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, oraz Partner - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5, poszukuje osób do pracy w przedmiotowym projekcie na stanowiskach:

1. Wykładowca zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (etap praktyczny):

a) kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla dwóch grup uczniów/uczennic, każda grupa będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

b) kwalifikacje zawodowe kucharza:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla dwóch grup uczniów/uczennic, każda grupa będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

c) kwalifikacje zawodowe kelnera:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie kelner,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla jednej grupy uczniów/uczennic, która będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

d) kwalifikacje zawodowe technika ekonomisty:

Wymagania:
- kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu w wymiarze 36 h,
- przeprowadzenie kursu dla jednej grupy uczniów/uczennic, która będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w tym egzaminatora OKE w danym zawodzie,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

2. Nauczycieli:

a) matematyki:

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki w wymiarze 30 h, uwzględniającego zastosowanie technologii ICT w procesie dydaktycznym,
- wykorzystanie w toku zajęć blendy learningu,
- przeprowadzenie kursu dla dwóch grup uczniów/uczennic, każda grupa będzie liczyła 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na "wejście" i "wyjście", analiza porównawcza,
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

b) języka angielskiego zawodowego dla hotelarzy:

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie (praca w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - technikum),
- bardzo dobra znajomość zagadnień egzaminacyjnych (egzaminu potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla technikum w danym zawodzie),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego zawodowego dla hotelarzy w wymiarze 30 h, uwzględniającego zastosowanie technologii ICT w procesie dydaktycznym,
- wykorzystanie w toku zajęć blendy learningu,
- przeprowadzenie kursu dla jednej grupy uczniów/uczennic, liczącej 10 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na wejście i wyjście, analiza porównawcza, (pomiar co dwa miesiące),
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

3. Specjalista/ka ds. informatyki

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
- doświadczenie zawodowe co najmniej 3 letnie,
- doświadczenie w obszarze zarządzania witrynami internetowymi,
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- gromadzenie oraz analizowanie materiałów w celu umieszczenia na stronie internetowej realizatora projektu,
- umieszczanie materiałów na stronie internetowej (tekst, multimedia),
- archiwizacja w formie wydruków wszystkich materiałów publikowanych w zakładce poświęconej projektowi,
- bieżący nadzór nad funkcjonowaniem zakładki poświęconej projektowi na stronie internetowej realizatora,
- konfiguracja platformy Moodle i jej administrowanie,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

4. Doradca zawodowy:

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe/pokrewne lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczenie zawodowe (prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, kursów),
- zaangażowanie, kreatywność,
- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowna za umyślne przestępstwo,
- bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office, Internet.

Do głównych obowiązków wykładowcy będzie należało:
- opracowanie szczegółowego programu kursu "Rynek pracy - perspektywy rozwoju" w wymiarze 35 h,
- przeprowadzenie kursu dla dziesięciu grup uczniów/uczennic, grupa będzie liczyła 6 osób,
- prowadzenie dzienników zajęć i list obecności uczestników,
- raportowanie o nieprawidłowościach,
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, utrzymywanie dyscypliny wśród uczestników,
- właściwe gospodarowanie czasem pracy,
- dobór niezbędnych pomocy dydaktycznych dla uczestników, złożenie zapotrzebowania do koordynatora projektu,
- opracowywanie i przeprowadzenia testów wiedzy i umiejętności na "wejście" i "wyjście", analiza porównawcza, (pomiar co dwa miesiące),
- opracowywanie wniosków i sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
- przygotowanie zaświadczeń o odbyciu kursu,
- kontakt z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony),
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach doradcy zawodowego,
- oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony),
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania ofert: 15 lutego 2013 r. do godz. 9:00 w siedzibie Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, pok. 104 lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi 5 w Jaworznie.

Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 25 lutego 2013 r.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: nabór na stanowisko ......... w ramach projektu "Profesjonalne Jaworzno". Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. w Katowicach. (www.gornicza.com.pl) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie (www.zsp4.jaworzno.edu.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)"

Rekrutacja uczestników

PokażUkryj
Utworzono: poniedziałek, 04 lutego 2013

Informacja o wyniku postępowania - kadra zarządzająca

PokażUkryj
Utworzono: wtorek, 15 stycznia 2013

Harmonogram zajęć

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 04 stycznia 2013

Nabór kadry zarządzającej

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 04 stycznia 2013

Rozpoczyna się nabór kandydatów!

PokażUkryj
Utworzono: piątek, 04 stycznia 2013

Projekt "Profesjonalne Jaworzno" realizowanyjest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Działania 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego". Realizatorem projektu jest Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30. Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5.

Główny cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Jaworznie w wyniku realizowanego w okresie od stycznia 2013r. do grudnia 2014r. programu rozwojowego szkoły.

Oferta zajęć:

1. Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych przygotowujące do egzaminów zawodowych
w części praktycznej:
- kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa
- kwalifikacje zawodowe technika ekonomisty
- kwalifikacje zawodowe kucharza
- kwalifikacje zawodowe kelnera
Uczniowie otrzymają pakiety pomocy dydaktycznych, które pozwolą im w najlepszy i najbardziej dla nich komfortowy sposób przygotować się do egzaminów zawodowych.

2. Letnie staże zawodowe (4 tygodniowe). Stypendium stażowe 1500 zł. brutto, zwrot kosztów dojazdu
i ubranie do pracy.

3. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające wybrane kompetencje kluczowe: dodatkowe zajęcia z matematyki
i języka angielskiego zawodowego z zastosowaniem technologii ICT.

4. Organizacja zawodowych kursów kwalifikacyjnych: kurs barmana, baristy, sommeliera, carvingu, kompleksowa obsługa grup konferencyjnych i turystycznych, kurs księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, technologie multimedialne. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty.

5. Program doradztwa zawodowego: realizacja programu "Rynek pracy - perspektywy rozwoju" uwzględniającego rozpoznanie predyspozycji zawodowych i ukazanie potrzeb rynku pracy, kształtowanie świadomości i wrażliwości w obszarze gendermainstreaming. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Choć bieg rozgrywany był na terenie kopalni należącej do JSW, na starcie stawiła się solidna reprezentacja górników z Polskiej Grupy Górniczej.

Runmageddon - bieg ku pamięci

Ponad 5 tys. osób przez dwa dni zmagało się z...
W pokoju nr 23 w budynku dyrekcji kopalni Murcki-Staszic panował we wtorek spory ruch. Pracownicy od rana przychodzili odebrać karty BIZNESTANK

Z kartą górnik pojedzie taniej

Dokładnie we wtorek 26 czerwca do rąk górników trafiły pierwsze...
W konferencji dotyczącej podpisania porozumienia uczestniczyli: Adam Mirek - prezes WUG, Grzegorz Tobiszowski - wiceminister energii Małgorzata Mańka- Szulik - prezydent Zabrza oraz Bartłomiej Szewczyk - dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Ochrona dziedzictwa

Ośrodek Dokumentacji Górniczej ma powstać wkrótce w Zabrzu. Porozumienie w...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!