• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Reklama

Serdecznie zapraszamy firmy oraz osoby fizyczne do współpracy z Wydawnictwem Górniczym sp. z o.o. w Katowicach na łamach naszej prasy w zakresie zamieszczania reklam bądź artykułów sponsorowanych.

Nasi Czytelnicy od czerwca 1994 roku wybierają prenumeratę Trybuny Górniczej i czasopism, co tworzy pomiędzy nami szczególną więź i zaufanie.

Każdego dnia znacząca grupa osób czyta portale informacyjne, gazety oraz czasopisma. W związku z tym, jak tylko pojawiła się prasa, zaczęto w niej zamieszczać reklamy, by poinformować innych o swoich działaniach. Dziś tak naprawdę pojawiają się one na większości stron w każdym czasopiśmie, gazecie czy też magazynie.

Prasa jest medium, które wybierane jest świadomie, posiada najwyższy ze wszystkich mediów poziom akceptowalności reklam oraz większą trwałość przekazu. Dopomaga skutecznie budować wizerunek firmy, a do tego efekty działań są długookresowe.

Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Daje możliwość bardziej selektywnego docierania z reklamą do wybranych segmentów odbiorców np. do różnego rodzaju profesjonalistów.

Reklamy umieszczane w prasie papierowej oraz na portalach internetowych żyją dłużej niż w telewizji czy w radiu, ponieważ czytelnicy zaglądają do nich kilka lub nawet kilkanaście razy – zwłaszcza do zawartości publikacji specjalistycznych, skierowanych do konkretnej grupy odbiorców, są one przechowywane, a nawet kolekcjonowane przez długi czas.

Dobra jakość czasopism, ciekawa i kolorowa ich oprawa graficzna, pozwalają na skuteczne dotarcie Państwa z reklamą do szerokiego grona potencjalnych klientów.

Reklama w naszej firmie może mieć charakter zarówno produktowy jak i wizerunkowy. Obok informacji o produkcie można przekazać informacje handlowe tj. dane teleadresowe o Państwa firmie.

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów promocji jest reklama umieszczana w naszych następujących produktach:

„Trybuna Górnicza” – ( tygodnik) popularny tygodnik społeczno-gospodarczy środowiska górniczego. Ukazuje się od 9 czerwca 1994 r. Drukuje ogłoszenia przetargowe spółek węglowych i przedsiębiorstw górniczych. Jest kolportowana wraz z gazetą „Polska Dziennik Zachodni” w każdy czwartek w nakładzie około 50 tys. egzemplarzy. Swym zasięgiem obejmuje gminy górnicze w województwie śląskim i małopolskim. Wysyłana jest w prenumeracie indywidualnej do wielu miejscowości w Polsce, a także do Niemiec, Czech i na Słowację. Część nakładu, około 21 tys. egzemplarzy, prenumerowane jest m. in. przez PGG Sp. z o.o., Jastrzębską Spółkę Węglową SA, Południowy Koncern Węglowy SA, Katowicki Holding Węglowy SA oraz LW Bogdanka SA, a następnie. rozprowadzane jest przez dyrekcję kopalń wśród ich pracowników i ich rodzin. Naszymi czytelnikami są dyrektorzy, prezesi, urzędnicy, pracownicy kopalń, oraz firmy świadczące usługi dla przemysłu wydobywczego.

Wiadomości Górnicze – (miesięcznik) kierowane są do kadry zarządzającej i inżynierskiej kopalń węgla kamiennego, kopalń rud i surowców mineralnych, spółek węglowych, instytutów i placówek naukowych, bibliotek wyższych uczelni, firm około górniczych i do wielu innych prenumeratorów w kraju i za granicą, stanowiąc miedzy innymi możliwość wszechstronnej wymiany myśli technicznej.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe – (kwartalnik) specjalistyczny, profesjonalny periodyk, prezentujący osiągnięcia współczesnej myśli inżynierskiej w budownictwie podziemnym. Zakres tematyczny czasopisma poszerzony jest o budownictwo tunelowe oraz z realizacją nowoczesnych rozwiązań układów komunikacyjnych, drogowych i kolejowych, co wynika nie tylko z potrzeb technicznych lecz także ekologicznych. Kierowane jest do kadry zarządzającej i technicznej polskich spółek węglowych, firm około górniczych, placówek naukowych oraz bibliotek wyższych uczelni oraz do wielu innych prenumeratorów w kraju i za granicą.

Umieszczanie większej liczby reklam w tych produktach umożliwi zwiększanie ich nakładu oraz częstotliwość ich ukazywania, co jeszcze bardziej poprawi skuteczność zamieszczanych tam reklam.

Liczymy na zainteresowanie naszą ofertą i serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz cennik reklam

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Kopalnia Krupiński w Suszcu, która należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz z końcem marca 2017 r.

Krupiński bez przełomu

W Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie szefów resortu energii z...
Obchody górniczego święta składają się z wielu tradycyjnych elementów. Jednym z nich jest uroczystość pasowania na górników połączona z wręczeniem górniczych szpad

Wstaw się za Barbórką! Tradycja na listę UNESCO

Trwają konsultacje w sprawie wpisania Barbórki, święta górników, na krajową...
Mimo, że kopalnia Wieczorek została przekazana do SRK, to szyb Puławski wciąż, przez co najmniej rok, będzie normalnie pracował. Szybem będą zjeżdżali górnicy, ale urobek będzie już wyjeżdżał na górę od strony kopalni Murcki-Staszic

Wieczorek kończy żywot

Kopalnia Wieczorek została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ostatniego dnia...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!