• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

Reklama

Serdecznie zapraszamy firmy oraz osoby fizyczne do współpracy z Wydawnictwem Górniczym sp. z o.o. w Katowicach na łamach naszej prasy w zakresie zamieszczania reklam bądź artykułów sponsorowanych.

Nasi Czytelnicy od czerwca 1994 roku wybierają prenumeratę Trybuny Górniczej i czasopism, co tworzy pomiędzy nami szczególną więź i zaufanie.

Każdego dnia znacząca grupa osób czyta portale informacyjne, gazety oraz czasopisma. W związku z tym, jak tylko pojawiła się prasa, zaczęto w niej zamieszczać reklamy, by poinformować innych o swoich działaniach. Dziś tak naprawdę pojawiają się one na większości stron w każdym czasopiśmie, gazecie czy też magazynie.

Prasa jest medium, które wybierane jest świadomie, posiada najwyższy ze wszystkich mediów poziom akceptowalności reklam oraz większą trwałość przekazu. Dopomaga skutecznie budować wizerunek firmy, a do tego efekty działań są długookresowe.

Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Daje możliwość bardziej selektywnego docierania z reklamą do wybranych segmentów odbiorców np. do różnego rodzaju profesjonalistów.

Reklamy umieszczane w prasie papierowej oraz na portalach internetowych żyją dłużej niż w telewizji czy w radiu, ponieważ czytelnicy zaglądają do nich kilka lub nawet kilkanaście razy – zwłaszcza do zawartości publikacji specjalistycznych, skierowanych do konkretnej grupy odbiorców, są one przechowywane, a nawet kolekcjonowane przez długi czas.

Dobra jakość czasopism, ciekawa i kolorowa ich oprawa graficzna, pozwalają na skuteczne dotarcie Państwa z reklamą do szerokiego grona potencjalnych klientów.

Reklama w naszej firmie może mieć charakter zarówno produktowy jak i wizerunkowy. Obok informacji o produkcie można przekazać informacje handlowe tj. dane teleadresowe o Państwa firmie.

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów promocji jest reklama umieszczana w naszych następujących produktach:

„Trybuna Górnicza” – ( tygodnik) popularny tygodnik społeczno-gospodarczy środowiska górniczego. Ukazuje się od 9 czerwca 1994 r. Drukuje ogłoszenia przetargowe spółek węglowych i przedsiębiorstw górniczych. Jest kolportowana wraz z gazetą „Polska Dziennik Zachodni” w każdy czwartek w nakładzie około 50 tys. egzemplarzy. Swym zasięgiem obejmuje gminy górnicze w województwie śląskim i małopolskim. Wysyłana jest w prenumeracie indywidualnej do wielu miejscowości w Polsce, a także do Niemiec, Czech i na Słowację. Część nakładu, około 21 tys. egzemplarzy, prenumerowane jest m. in. przez PGG Sp. z o.o., Jastrzębską Spółkę Węglową SA, Południowy Koncern Węglowy SA, Katowicki Holding Węglowy SA oraz LW Bogdanka SA, a następnie. rozprowadzane jest przez dyrekcję kopalń wśród ich pracowników i ich rodzin. Naszymi czytelnikami są dyrektorzy, prezesi, urzędnicy, pracownicy kopalń, oraz firmy świadczące usługi dla przemysłu wydobywczego.

Wiadomości Górnicze – (miesięcznik) kierowane są do kadry zarządzającej i inżynierskiej kopalń węgla kamiennego, kopalń rud i surowców mineralnych, spółek węglowych, instytutów i placówek naukowych, bibliotek wyższych uczelni, firm około górniczych i do wielu innych prenumeratorów w kraju i za granicą, stanowiąc miedzy innymi możliwość wszechstronnej wymiany myśli technicznej.

Budownictwo Górnicze i Tunelowe – (kwartalnik) specjalistyczny, profesjonalny periodyk, prezentujący osiągnięcia współczesnej myśli inżynierskiej w budownictwie podziemnym. Zakres tematyczny czasopisma poszerzony jest o budownictwo tunelowe oraz z realizacją nowoczesnych rozwiązań układów komunikacyjnych, drogowych i kolejowych, co wynika nie tylko z potrzeb technicznych lecz także ekologicznych. Kierowane jest do kadry zarządzającej i technicznej polskich spółek węglowych, firm około górniczych, placówek naukowych oraz bibliotek wyższych uczelni oraz do wielu innych prenumeratorów w kraju i za granicą.

Umieszczanie większej liczby reklam w tych produktach umożliwi zwiększanie ich nakładu oraz częstotliwość ich ukazywania, co jeszcze bardziej poprawi skuteczność zamieszczanych tam reklam.

Liczymy na zainteresowanie naszą ofertą i serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz cennik reklam

Projekty unijne
Czasopisma
Polecamy
Puchar Ministra Energii – wręczony zwycięzcom przez Grzegorza Tobiszowskiego - wywalczyła drużyna kopalni ROW w PGG, tuż za nią uplasowali się narciarze z kopalni Knurów-Szczygłowice w JSW

Puchar dla narciarzy z ROW

W Wiśle Cieńkowie rozegrano doroczne zawody górników w slalomie gigancie...
Laureaci Turnieju Wiedzy Górniczej 2019. Od lewej: Tomasz Draga, Łukasz Dubel, Adam Jankowski.

Zwyciężyła solidna wiedza

Emocji jak zwykle nie brakowało, ale wiedzy wystarczyło, żeby godnie...
W sztolni najlepiej zachował się dworzec, skąd kolejka zabierała przyszłych górników do chodnika

Oxford kryje się pod ziemią

Mówiliśmy o niej „Oxford” - tak swoją Zasadniczą Szkołę Górniczą...
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!