• Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o.
  • ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • tel. 32 428 87 12, 32 428 87 13
  • faks: 32 428 87 00
  • email: wydawnictwo (at) gornicza.com.pl

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT.

KOSZYK
Koszyk jest pusty

Wiadomości górnicze

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 maja 2018 roku Wydawnictwo Górnicze zawiesza wydawanie czasopism naukowo-technicznych – miesięcznika „Wiadomości Górnicze” i kwartalnika „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”. Sytuacja ta związana jest z wprowadzoną w firmie polityką wydawniczą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim współpracownikom: Komitetom Redakcyjnym i Radom Naukowym, Autorom, Recenzentom, uczelniom i instytutom naukowym, Prenumeratorom i Reklamodawcom za wspólne prawie 70 lat – w przypadku „Wiadomości Górniczych” i 23 lata – w przypadku „Budownictwa Górniczego
i Tunelowego”.

Zarząd Wydawnictwa Górniczego Sp. z o.o.

 

Miesięcznik naukowo-techniczny, wydawany od 67 lat, prezentuje zagadnienia techniki, ekonomiki i organizacji górnictwa związane z wydobyciem węgla, budową kopalń, organizacją zarządzania kopalniami węgla kamiennego, geologią i ochroną środowiska na terenach pogórniczych. Nakład nie przekracza 10 000 egzemplarzy i dociera do wszystkich osób decyzyjnych w przemyśle węglowym, instytutów i placówek naukowych, bibliotek wyższych uczelni, firm okołogórniczych i do wielu innych prenumeratorów w kraju i za granicą. Autorzy artykułów naukowych wywodzą się głównie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Lubelskiej, kopalń oraz spółek węgla kamiennego w Polsce.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Artykuły opiniuje dwóch niezależnych Recenzentów.

Redakcja

Sekretarz redakcji
Beata Legomińska
tel. 32/428 87 19
blegominska (at) gornicza.com.pl

Redaktor techniczny
Katarzyna Pacan
tel. 32/428 87 20
kpacan (at) gornicza.com.pl

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

Zastępca redaktora naczelnego:
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

Sekretarz redakcji:
mgr Beata Legomińska

Redaktorzy działowi:
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, dr inż. Antoni Madejski,
prof. dr hab. inż. Jan Szlązak, prof. dr hab. inż. Marian Turek, dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. Pol. Śl.

Rada Naukowa

prof. ing. Jindřích Cigánek, CSc., prof. dr inż. Roman Dyczkowski, dr hab. Filip Grzegorczyk,
prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, prof. dr inż. Pedro Riesgo Fernández, prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. dr hab. Stanislav Polouček, prof. dr hab. inż. Anatoly Sachenko,
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz, prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski

Kontakt

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

Adres
40-048 Katowice
ul. Kościuszki 30

Reklama

Bożena Skomra
tel. 32/428 87 16
bskomra (at) gornicza.com.pl

Barbara Skrzyczek
tel. 32/428 87 17
bskrzyczek (at) gornicza.com.pl

Lista recenzentów
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!