• Redakcja
  • Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice
  • Zadzwoń do nas +48 32428 87 12
  • wydawnictwo@gornicza.com.pl

Uwaga! W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, Wydawnictwo Górnicze czasowo pracuje zdalnie spoza siedziby firmy.
W sprawach administracyjnych i reklamowych prosimy o kontakt pod nr tel. 510 094 751 oraz e-mail rmordak@gornicza.com.pl
W sprawach redakcyjnych prosimy o kontakt pod nr tel. 510 094 753 oraz e-mail redakcja@gornicza.com.pl

Strona główna > Wiadomości > Akademia BHP: promocja dobrych praktyk
Utworzono: 12 czerwca 2019

Dyskusja na temat stanu bezpieczeństwa w górnictwie, wykłady ekspertów, wystawy sprzętu i technik BHP, a także pokazy technik ratowniczych. W Bystrej nieopodal Bielska-Białej zainaugurowano w środę, 12 czerwca, Akademię BHP Wydawnictwa Górniczego. Honorowym patronatem wydarzenie objęli Wyższy Urząd Górniczy i Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. 

Bezpieczeństwo jest jednym z tematów wiodących obok efektywności produkcji i nowoczesnych technologii eksploatacji. Wspomniał o tym, otwierając konferencję Adam Mirek - prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

- To właśnie bezpieczeństwo decyduje o tym, w jaki sposób naszą pracę postrzega opinia publiczna, społeczeństwo. Tak długo, jak długo będziemy rozmawiać, dyskutować, wymieniać doświadczenia, promować dobre praktyki i doceniać ludzi, którzy coś potrafią robić dla poprawy stanu bhp, tak długo jest nadzieja, że górnictwo będzie postrzegane lepiej – podkreślił Adam Mirek.

Głos zabrał także dr inż. Piotr Buchwald, prezes zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

- Górnictwo polskie przechodzi transformację. Nowe standardy związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska są najistotniejsze. Polskie górnictwo jest bardzo trudnym górnictwem, jednym z najtrudniejszych na świecie. Złożoność warunków geologiczno-górniczych powodują, że nie ma obecnie kopalni, w której nie mielibyśmy do czynienia z zagrożeniami skojarzonymi. Dlatego o zagrożeniach trzeba rozmawiać, zastanawiać się nad nowymi rozwiązaniami - mówił szef CSRG.

- Nasza konferencja będzie zatem ważnym elementem kształtowania nowego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwie i liczę na to, że w przyszłości będzie kontynuowana. Trzeba wyciągać wnioski. Te dobrze sformułowane powinny być jak najszybciej wprowadzane w życie – zaakcentował prezes Buchwald.

Zaproszenie do Akademi BHP Wydawnictwa Górniczego przyjęli senator Adam Gawęda i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Przypomnijmy, że Akademia Bezpieczeństwa doskonale wpisuje się w jubileusz 25-lecia działalności jej organizatora - Wydawnictwa Górniczego. Z tej okazji prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, w uznaniu szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie, nadał Odznaki Honorowe członkom zarządu WG - wiceprezes Annie Zych oraz prezesowi Witoldowi Pustułce. Odznakę otrzymał także Krystian Krawczyk, redaktor naczelny Trybuny Górniczej.

Kierownictwom WUG i CSRG podziękowali za przyjęcie patronatu Anna Zych i Witold Pustułka, życząc dalszych sukcesów w kreowaniu dobrych praktyk i bezpiecznych postaw w codziennej górniczej pracy.

Obrady Akademii BHP Wydawnictwa Górniczego potrwają do czwartku, 13 czerwca, a partnerami wydarzenia zostali Główny Instytut Górnictwa, Lubelski Węgiel Bogdanka, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Polska Grupa Górnicza oraz Tauron.