• Redakcja
  • Jagiellońska 6/10, 40-035 Katowice
  • Zadzwoń do nas +48 32428 87 12
  • wydawnictwo@gornicza.com.pl
Uwaga! W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, Wydawnictwo Górnicze czasowo pracuje zdalnie spoza siedziby firmy.
W sprawach administracyjnych i reklamowych prosimy o kontakt pod nr tel. 510 094 751 oraz e-mail rmordak@gornicza.com.pl
W sprawach redakcyjnych prosimy o kontakt pod nr tel. 510 094 753 oraz e-mail redakcja@gornicza.com.pl
Strona główna > Wiadomości > Ogłoszenie o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu
Utworzono: 1 kwietnia 2020

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU WYDAWNICTWA GÓRNICZEGO SP. Z O.O.
W KATOWICACH

Rada Nadzorcza
Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
przy ul. Kościuszki 30

na podstawie § 10 ust. 5 Umowy Spółki oraz § 1 ust. 27 uchwały
Rady Nadzorczej nr 47/VI/2020 z 20 marca 2020 r., postanawia zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu
Wydawnictwa Górniczego sp. z o.o. bez wyłaniania kandydatów.