• Redakcja
  • Kościuszki 30, 40-048 Katowice
  • Zadzwoń do nas +48 32428 87 13
  • wydawnictwo@gornicza.com.pl
Uwaga! W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, Wydawnictwo Górnicze czasowo pracuje zdalnie spoza siedziby firmy.
W sprawach administracyjnych i reklamowych prosimy o kontakt pod nr tel. 510 094 751 oraz e-mail rmordak@gornicza.com.pl
W sprawach redakcyjnych prosimy o kontakt pod nr tel. 510 094 753 oraz e-mail redakcja@gornicza.com.pl
Strona główna > O nas

Wydawnictwo Górnicze powstało w kwietniu 1994 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w 2001 r. połączyło się z wydawnictwem Wiadomości Górnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie tych spółek zaowocowało wzrostem kapitału do poziomu 111 000 złotych, oraz rozszerzeniem oferty produktowej.

Obecnie Spółka wydaje:
- tygodnik Trybuna Górnicza
- portal netTG.pl Gospodarka i Ludzie
- portal energiapress.pl
- czasopisma naukowe *
- inne wydawnictwa:
książki o tematyce technicznej,
wydawnictwa okazjonalne – m.in. kalendarze, foldery
Udziałowcami Spółki są w zdecydowanej części podmioty gospodarcze sektora węgla kamiennego. Głównym udziałowcem jest Holding KW sp. z o.o.

Wydawnictwo Górnicze działa w regionie Górnego Śląska i Zagłębia, gdzie łączna liczba osób zatrudnionych bezpośrednio w kopalniach węgla kamiennego przekracza 80 tysięcy. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio lub pośrednio z górnictwem. Wymienione grupy stanowią największy odsetek czytelników Trybuny Górniczej. Liczba unikalnych użytkowników portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie przekracza 1 milion 200 tysięcy rocznie.

Ważnym elementem otoczenia są udziałowcy Spółki, a także władze państwowe i regionalne oraz organizacje społeczne, zawodowe, naukowe i biznesowe. Wydawane przez Spółkę czasopisma adresowane są do kadry zarządzającej górnictwa oraz do środowisk naukowych i technicznych. Ponadto wielu mieszkańców regionu, niezwiązanych bezpośrednio z górnictwem, interesuje się problematyką górniczą.


* Szanowni Państwo, Informujemy, że od 1 maja 2018 roku Wydawnictwo Górnicze zawiesza wydawanie czasopism naukowo-technicznych – miesięcznika „Wiadomości Górnicze” i kwartalnika „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”. Sytuacja ta związana jest z wprowadzoną w firmie polityką wydawniczą. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim współpracownikom: Komitetom Redakcyjnym i Radom Naukowym, Autorom, Recenzentom, uczelniom i instytutom naukowym, Prenumeratorom i Reklamodawcom za wspólne prawie 70 lat – w przypadku „Wiadomości Górniczych” i 24 lata – w przypadku „Budownictwa Górniczego i Tunelowego”. 
Zarząd Wydawnictwa Górniczego Sp. z o.o.